Commissies

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast is er de Permanente commissie Goed bestuur.
 

Auditcommissie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Lid   mevr. E. Schaper MBA CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool
Secretaris   dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Mens & Organisatie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. E. Schaper MBA CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool
Leden   de heer mr. drs. H.G.L.M. Camps CvB-lid De Haagse Hogeschool
    mevr. drs I. Lammerse CvB-voorzitter Hogeschool KPZ
    mevr. mr. H.G.M. van Oldeniel CvB-lid Saxion
    mevr. dr. J. Ravensbergen CvB-lid Avans Hogeschool
    dhr. P.M.H.J. Stallenberg directeur Zuyd Hogeschool
    dhr. drs. J. van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
Secretaris   dhr. A.O. Stadermann, MBA, LLB   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Bekostiging

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. drs. H.N. Hagoort CvB-voorzitter Windesheim
Leden   dhr. W. van den Brink MA CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    dhr. J. Dane MSc CvB-voorzitter HZ University of Applied Sciences
    dhr. drs. J. van Iersel CvB-voorzitter Van Hall Larenstein
    dhr. ir. N. van Os CvB-lid Breda University of Applied Sciences
    dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    mevr. T. Zweed CvB-lid Hogeschool Utrecht
Secretaris   mevr. drs. P. Post beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Internationalisering

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. M. Brussaard CvB-voorzitter ArtEZ hogeschool voor de Kunsten
Leden   dhr. J. Hol CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede
    dhr. ir. J.F. Houterman CvB-voorzitter Fontys Hogescholen
    dhr. D. Pouwels CvB-voorzitter Hanzehogeschool Groningen
    dhr. R. Rawal MA CvB-lid De Haagse Hogeschool
    mevr. dr. J.G.M. Reuling vice-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
    mevr. E. Schaper MBA CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool
    dhr. dr. L. Verburgh CvB-voorzitter Zuyd Hogeschool
    dhr. L.J.M. Verhofstad CvB-voorzitter Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    Vacature    
Secretaris   dhr. drs. E.C. de Groot beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderwijs

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. J. Bogerd MBA CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
Leden   dhr. drs. H. de Deugd CvB-lid Hogeschool Inholland
    mevr. A. Hannink MHA CvB-lid Hanzehogeschool Groningen   
    mevr. drs. H. Jumelet  CvB-lid Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
    mevr. B. Kievits CvB-lid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. T. Kos CvB-lid Saxion
    dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen
    mevr. dr. E.M. Minnemann CvB- voorzitter De Haagse Hogeschool
    mevr. prof. ir. E. Nelissen  CvB-lid Fontys Hogescholen
    dhr. drs. R. Rottier CvB-voorzitter Driestar educatief
Secretaris   dhr. drs. A. Jonkman senior beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderzoek

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. drs. J.L. Mulder CvB-voorzitter Saxion
Leden   mevr. prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel CvB-lid Zuyd Hogeschool
    mevr. M. Brussaard FRSA CvB-voorzitter ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
    mevr. drs. Z. Guernina CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    dhr. V. Hardorff MSc. CvB-lid Hotelschool The Hague
    dhr. dr.ir. R. Komen CvB-lid Aeres 
    dhr. dr. G.R Meijer CvB-lid Hogeschool van Amsterdam
    mevr. prof. W.J.M. Scholte op Reimer CvB-lid Hogeschool Utrecht
    mevr.  P.H.J. Smeets CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. dr. ir. J. Boomgaard lector Gerrit Rietveld Academie
    mevr. dr. M. van der Giessen lector Vereniging van Lectoren
    dhr. dr. drs. ir. C.M. Ravesloot lector Vereniging van Lectoren
Secretaris   dhr. dr.ir. F.M. van der Zwan beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Permanente commissie Goed bestuur

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. M.H.J. Limmen     voorzitter Vereniging Hogescholen
Leden   dhr. F. Bakker voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden
    mevr. W. Fanchimon CvB-voorzitter Codarts Rotterdam
    mevr. dr. E.M. Minnemann CvB-voorzitter De Haagse Hogeschool
    dhr. drs. P.J.E. den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht Windesheim
Secretaris   mevr. mr. A. Verhoeven   Vereniging Hogescholen