Commissies

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast is er de Permanente commissie Goed bestuur.
 

Auditcommissie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. L.K. Geluk CvB-voorzitter De Haagse Hogeschool
Lid   dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Secretaris   dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. dr. H.J. van Wijnen CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede
Leden   mevr. O. Kramers manager HRM Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
    mevr. A.M. Mur CvB-lid Hogeschool Leiden
    dhr. M. Nollen CvB-lid Hogeschool Inholland
    mevr. mr. H.G.M. van Oldeniel CvB-lid Saxion
    mevr. dr. J. Ravensbergen CvB-lid Avans Hogeschool
    mevr. E. Schaper MBA CvB-voorzitter NHL Stenden
    dhr. P.M.H.J. Stallenberg directeur Zuyd Hogeschool
Secretaris   dhr. mr. J.M. Bakker   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Bekostiging

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. drs. H.N. Hagoort CvB-voorzitter Windesheim
Leden   mevr. drs. L. Chermin CvB-lid HAS Hogeschool
    dhr. drs. J. van Iersel CvB-lid NHL Stenden Hogeschool
    dhr. ir. N. van Os CvB-lid Breda University of Applied Sciences
    dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    mevr. T. Zweed CvB-lid Hogeschool Utrecht
Secretaris   dhr. drs. C. Geldof beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Internationalisering

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. M. Brussaard CvB-voorzitter ArtEZ hogeschool voor de Kunsten
Leden   dhr. D. Pouwels CvB-voorzitter HAS Hogeschool
    mevr. M. Schoenmakers CvB-voorzitter Hogeschool der Kunsten Den Haag
    dhr. dr. L. Verburgh CvB-voorzitter Zuyd Hogeschool
    dhr. L.J.M. Verhofstad CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. drs. K.W. van der Hoek CvB-lid NHL Stenden Hogeschool
    mevr. dr. J.G.M. Reuling vice-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
Secretaris   dhr. drs. D.J. Cornelissen beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderwijs

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. J. Bogerd MBA CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
Leden   mevr. A. Mulder CvB-voorzitter Saxion
    dhr. drs. H. de Deugd CvB-lid Hogeschool Inholland
    dhr. H. Nederlof RC CvB-lid Fontys Hogescholen
    mevr. B. Kievits CvB-lid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen
    mevr. E. Minnemann CvB- voorzitter BUA Breda University of Applied Sciences
    mevr. J. Snippe  CvB-voorzitter Marnix Academie
    dhr. drs. L.J.M. Verhofstad CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
Secretaris   dhr. drs. A. Jonkman beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderzoek

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. prof. mr. H.M. de Jong CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
Leden   mevr. M. Brussaard FRSA CvB-voorzitter ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. dr. ir. A.A.J.M. Franken MBA CvB-lid Hogeschool Utrecht
    dhr. mr. L.K. Geluk CvB-voorzitter De Haagse Hogeschool
    dhr. ir. J. Houterman CvB-lid Fontys Hogescholen
    mevr. dr. C.H.E. Kwakman CvB-lid Zuyd Hogeschool
    dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdams Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. dr. D.C. Zijderveld MPA CvB-lid Avans Hogeschool
    dhr. dr. ir. J. Boomgaard lector Gerrit Rietveld Academie
    dhr. dr. drs. ir. C.M. Ravesloot lector Hogeschool Rotterdam
    dhr. dr. V.J.M. Smit lector De Haagse Hogeschool
Secretaris   dhr. dr.ir. F.M. van der Zwan beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Permanente commissie Goed bestuur

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter       Vereniging Hogescholen
Leden   dhr. J. Bogerd MBA CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
    dhr. J. J. van Dijk voorzitter Raad van Toezicht Vilentum Hogeschool (Aeres groep)
    dhr. drs. P.J.E. den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht Windesheim 
Secretaris   dhr. drs. D.J. Cornelissen   Vereniging Hogescholen