Thema naar overzicht

Topsectoren en missiegedreven innovatiebeleid

Vanuit het ministerie van Economische zaken is het missiegedreven innovatiebeleid ontwikkeld. De zogeheten 'topsectoren' voeren dat uit. Een topsector is een sector waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het kabinet heeft daarvoor 25 missies geformuleerd. Daarmee zijn zes Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) zijn opgesteld. Per KIA wordt inhoudelijk afgestemd in de landelijke gremia met ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instituten, KNAW, NWO – in het bijzonder Regieorgaan SIA) en VNO-NCW.

Zes thema's
Hogescholen hebben zich samen met het Regieorgaan SIA voor jaarlijks 50 miljoen euro verbonden aan inzet op de thematiek van zes KIA’s. De zes thema’s zijn: Energie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid en zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Maatschappelijk verdienvermogen.

Thematafels
Hogescholen leveren met praktijkgericht onderzoek grote toegevoegde waarde op die thema's. De thematafels vormen de verbinding tussen de hogescholen op de thema’s waardoor het hbo breed kan bijdragen aan elke KIA. Bovendien is het hbo de schakel tussen andere onderzoekspartijen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in Nederland en per regio. 

Meer informatie
Bezoek deze pagina voor meer informatie over:

  • Zes hbo-thematafels voor zes KIA-thema's
  • Contactpersonen hbo-thematafels
  • Monitorende rol VH voor hbo-thematafels
  • Nieuwsbrief ‘hbo KIC-inzet’ (direct aanmelden)
     

Contactpersoon

Dorien Veenstra Team Onderzoek