Profiel

Dick Sweitser

Dick is programmamanager LLO Vereniging Hogescholen. Onderwijs- en kennisinstellingen willen hun bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling leveren. Dat doen we door met regionale stakeholders te zoeken naar innovatieve oplossingen voor grote en kleinere maatschappelijke vraagstukken. Om vervolgens te komen tot het zoeken naar leer- en ontwikkeloplossingen om mensen toe te rusten op de nieuwe taken en daarvoor benodigde skills.

De VH heeft in juli ‘22 het besluit genomen de inzet op LLO verder te versterken en te ondersteunen. De start van het VH Programma LLO is daar een uitwerking van. In dat programma zal de Nationale Groeifondsaanvraag ‘LLO katalysator’ een uitdrukkelijke en versnellende rol vervullen. Er is een programmateam ingericht dat hieraan de komende jaren een invulling gaat geven. Het programmateam bestaat uit: Igor de Rooij (project doorontwikkeling FastSwitch), Martine Bal (project aansluiting regionale initiatieven in het kader van LLO katalysator), Aldert Jonkman (senior beleidsadviseur Vereniging Hogescholen) en Dick Sweitser.