Publicaties / Sectoren

Hogere Sociale studies: arbeidsmarkt

Het merendeel van de studenten in de sector Hogere Sociale Studies ingeschreven in een bacheloropleiding in het domein sociaal werk. In de overige bacheloropleidingen van deze sector worden sociale professionals opgeleid met een andere beroepsidentiteit zoals toegepast psycholoog, vaktherapeut of godsdienst pastoraal werker. 

Dagelijks onderhouden duizenden sociaal werkers de sociale kwaliteit van onze samenleving: jongerenwerkers, begeleiders van psychiatrische patiënten, opbouwwerkers, mediators, hulpverleners in een wijkteam en vele anderen. Zij dragen bij aan de kwaliteit van het leven van kwetsbare mensen, aan de gezondheid en het welzijn van (groepen) burgers en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

De opleidingen Hogere Sociale Studies leveren jaarlijks rond de 8.000 professionals af. Een beknopte weergave van de huidige hss-arbeidsmarkt ziet u op pagina 11 in dit document.


Gerelateerde artikelen