Publicaties / Sectoren

Hogere Sociale studies: onderwijs en onderzoek

De hogescholen investeren veel in deeltijd-, duaal en masteronderwijs. Kwalificeren, persoonlijke ontwikkeling en socialiseren zijn van oudsher ten nauwste verbonden. De opleidingen zijn innovatief en actief in onder meer Werkplaatsen sociaal domein en in tal van andere regionale netwerken met het werkveld. Daar worden praktijkgericht onderzoek, leren en werken met elkaar verbonden.

Werkplaatsen sociaal domein
Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Ze zijn de opvolgers van de Wmo-werkplaatsen. In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. In 2013 werd het aantal werkplaatsen uitgebreid tot 14, waardoor een landelijk dekkend netwerk is ontstaan. De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS.


Gerelateerde artikelen