Publicaties / Sectoren

Onderwijs: Kennistoetsen en Kennisbases

Het programma 10voordeleraar, een onderdeel van de Vereniging Hogescholen, richt zich op landelijke initiatieven om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te borgen en zo zorg te dragen voor blijvend goed opgeleide leraren. Lerarenopleiders vormen de spil van het programma en voeren de gezamenlijke regie binnen verschillende landelijke netwerken. Het werkveld, de wetenschap en andere deskundigen zijn aangesloten voor legitimering en validering. 

Landelijke borging eindniveau student
De lerarenopleidingen werken binnen het programma 10voordeleraar met elkaar samen aan de landelijke borging van het eindniveau van de student door gebruik te maken van de landelijke kwaliteitsborgingsinstrumenten kennisbases, peerreview en kennistoetsen. Zo beschikt iedere student over het benodigde kennisniveau, ongeacht aan welke hogeschool de student zijn opleiding heeft afgerond. Vanwege het grote landelijke netwerk pakken lerarenopleidingen binnen het programma steeds vaker andere landelijke projecten op in het kader van de horizontale kwaliteitsborging van de lerarenopleidingen. 

Brede landelijke samenwerking
De landelijke netwerken brengen lerarenopleiders van diverse instellingen met elkaar in contact. Ze krijgen gelegenheid om met vakgenoten te discussiëren over de vakinhoud en daarmee hun eigen expertise aan te scherpen. De brede landelijke samenwerking draagt dan ook bij aan de professionalisering van de lerarenopleider en daarmee aan de kwaliteit van de opleiding. In de afgelopen jaren is een ongekende horizontale samenwerking op gang gekomen en zijn er grote stappen gezet om het landelijk eindniveau van de nieuwe generatie leerkrachten te verhogen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs in het werkveld.

Downloaden publicaties
De verschillende publicaties van 10voordeleraar zijn te downloaden, waaronder de kennisbases en toetsgidsen.

Video


Gerelateerde artikelen