Publicaties / Sectoren

Kennistoetsen en kennisbases

Sinds 2008 loopt in de pedagogische sector een groot project onder de naam ’10 voor de leraar’. In dit project zijn door alle lerarenopleidingen kennisbases ontwikkeld. Hierin wordt de vakkennis beschreven waarover alle afgestudeerden dienen te beschikken. Een groot aantal opleidingen kent ook een landelijke gezamenlijke toets waarmee bepaald wordt of de studenten ook voldoen aan de in de kennisbases gestelde eisen. Meer informatie over het project, de kennisbases en oefentoetsen zijn te vinden op de website www.10voordeleraar.nl.


Gerelateerde artikelen