Publicaties / Sectoren

Goed voorbereid naar de pabo - Bijzondere nadere vooropleidingseisen

De commissie Kennisbasis pabo publiceerde in 2012 het advies 'Een goede basis'. Die bevat een pakket mogelijke maatregelen om de kwaliteit van de lerarenopleiding basisonderwijs verder te verbeteren.

Een van de aanbevelingen betreft het aanscherpen van de toelating tot de pabo door het formuleren van bijzondere nadere vooropleidingseisen. Hiermee wordt voorkomen dat pabo’s binnen het curriculum tijd moeten besteden aan het wegwerken van lacunes in de veronderstelde voorkennis van studenten en kan de overladenheid van het curriculum worden beperkt. Dit zou de kwaliteit van de pabo’s ten goede moeten komen.

Bijzondere nadere vooropleidingseisen
Op grond van deze aanbeveling gelden voor instroom in de pabo voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek met ingang van collegejaar 2015-2016 bijzondere nadere vooropleidingseisen.

  • Aspirant-studenten die niet aan deze eisen voldoen - dat wil zeggen mbo-studenten en havoleerlingen die in een of meerdere van de vakken geen eindexamen hebben - kunnen dit alsnog aantonen door middel van het behalen van toelatingstoetsen. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havoleerlingen meestal één of twee.
  • Studenten met een vwo-diploma, hbo-diploma of wo-diploma voldoen bij voorbaat aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen.  

Goed voorbereid naar de pabo
Voor de groep aspirant-studenten die niet aan deze bijzondere nadere vooropleidingseisen voldoen is er de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen vind je op deze website studiematerialen. De basis voor het studiemateriaal vormden de handreikingen per vakgebied van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) met daarin onder andere de leerdoelen (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek).

Wil je lessen volgen? Schrijf je dan in voor het keuzedeel ‘Voorbereiding Pabo’ op een mbo-school of informeer bij een pabo naar de mogelijkheden voor korte ondersteunende cursussen. 
 


Evaluatie bijzondere nadere vooropleidingseisen
ResearchNed evalueert  in opdracht van het ministerie van OCW de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Hierbij worden aspirant-studenten, studenten, docenten en managers van de pabo bevraagd. Ook haalt ResearchNed input bij het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs op. Het onderzoeksbureau zal naar verwachting eind van dit jaar opleveren. Waarna de minister erover begin 2020  het debat met de Kamer zal voeren.


Zie ook:


Gerelateerde artikelen