Publicaties / Sectoren

Documenten regionale allianties lerarenopleiders

De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in landelijk, maar ook regionaal, om tot een intensievere samenwerking en afstemming te komen. Het doel is om een helder en zo goed mogelijk passend opleidingsaanbod aan te bieden om voldoende leraren effectief en efficiënt op te leiden. Binnen de regionale allianties wordt samengewerkt met partners uit het werkveld. De vorm en inhoud van de regionale allianties verschillen, afhankelijk van de regionale context en behoeften.

De regionale allianties lerarenopleiders zijn:

  • Metropoolregio Amsterdam (ALMA)
  • Educatieve Alliantie Zuid-Holland (EAZH)
  • Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA)
  • Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA)
  • Oost Werkt
  • Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON)
  • Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)

Gerelateerde artikelen