Profiel

Maurice Limmen

Voorzitter Vereniging Hogescholen
Portefeuilles: Algemene zaken, Verenigingszaken, Goed bestuur, Externe relaties / communicatie / polderpolitiek, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Studentenwelzijn

Maurice Limmen (1972) is sinds 1 december 2018 voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Hij combineert een brede bestuurlijke achtergrond in de (semi-)publieke sector met een ruime ervaring in de (lokale) politiek. De veranderende arbeidsmarkt vormt een rode draad in zijn loopbaan.

Maurice studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en onder meer politieke geschiedenis en Europees Recht aan de Universiteit van Parijs. Mede aan deze tijd in zijn leven heeft hij een levendige interesse overgehouden aan de Franse taal en cultuur.

Na zijn studie werkte hij als jurist arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht, waarna hij in 2000 aan de slag ging als landelijk bestuurder zakelijke dienstverlening, bij CNV Dienstenbond. De meeste aandacht van Maurice ging in die jaren uit naar de ICT-sector, die in een crisis verkeerde. Hij heeft zich in die jaren sterk gemaakt voor werknemers bij bedrijven zoals Lost Boys, Getronics en Atos Origin.

Maurice heeft verschillende functies vervuld op het snijvlak van politiek, bestuur en maatschappelijk middenveld. Hij is van 2002 tot 2010 (duo)raadslid, fractievoorzitter in de gemeenteraad en lijsttrekker van het CDA in Amsterdam geweest. Hij stond bekend als een fel debater. In die jaren verwierf hij landelijke bekendheid als voorzitter van de enquêtecommissie naar de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Bij zijn vertrek in 2010 noemde dagblad Het Parool hem de ‘oppositieleider’ van Amsterdam.

Maurice verliet de Amsterdamse gemeenteraad om vicevoorzitter en lid van het dagelijks bestuur van het CNV te worden. Op 1 januari 2014 werd hij voorzitter van het CNV. In die hoedanigheid was hij tevens lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad, bestuurslid van de Stichting van de Arbeid en lid van de Bankraad van De Nederlandse Bank.

Op 1 december 2018 werd Maurice voorzitter van de Vereniging Hogescholen, maar zijn drijfveren bleven bij die overstap onveranderd. “De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt in deze tijd veel van mensen. Het vraagt veel van onze huidige, onze vroegere en onze komende studenten. Het hbo staat voor de uitdaging mensen daarbij goed op weg te helpen. Zodat mensen zolang mogelijk hun brood kunnen verdienen met wat ze bij ons hebben geleerd. En als vervolgens om-, her- of bijscholing nodig is, staan we daarvoor klaar.”

Maurice ziet het hoger beroepsonderwijs daarnaast als een belangrijke emancipatiemotor: “Het maakt wat uit waar je wiegje stond, kwetsbare studenten krijgen een steuntje in de rug, dat was en is wat het hbo mooi maakt”.   

Hobby’s
Maurice houdt van zwemmen, zingen, voetbal, militaire geschiedenis en de Franse taal.

Nevenfuncties
- Lid bestuur Instituut Gak
- Lid Raad van Toezicht Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland


Publicaties en optredens