Bijeenkomst

HTNO middag 2022 – Aansluiting hbo techniekonderwijs op arbeidsmarkt

Het htno-netwerk van de Vereniging Hogescholen organiseert sinds jaar en dag de htno-dagen. Tijdens die dagen kunnen allen die de sector techniek een warm hart toedragen en graag meedenken en op de hoogte willen zijn van de laatste ontwikkelingen in het hbo techniekonderwijs aansluiten. We willen graag met regelmaat in gesprek zijn en blijven met onze stakeholders, en daar waar het werk gedaan wordt betrokkenheid en draagvlak krijgen voor voorgestelde paden. Ook willen we hiermee aanvullend op de sectortafels, die twee keer per jaar plaatsvinden, bij de landelijke branches en het brede werkveld te rade gaan wat er nodig is om de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs verder te optimaliseren.

Op 26 januari 2022 organiseert het netwerk online de HTNO middag 2022, getiteld 'Aansluiting hbo techniekonderwijs op arbeidsmarkt'.

Vragen
De centrale vragen zijn:

  • Wat is er nodig om het techniek-curriculum sneller en duurzamer aangesloten te houden op de arbeidsmarkt?
  • Wat is er nodig om meer cross sectoraal onderwijs te realiseren en welke rol heeft het bedrijfsleven daarin?
  • Wat kunnen we vanuit het initieel onderwijs bijdragen om de kwantitatieve gap in de technieksector te beslechten en in hoeverre kan een visie op studentsucces in de gehele levensloop van de student daaraan bijdragen?

Doel
Het doel is te komen tot concrete acties die bijdragen aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt van vandaag en van de toekomst.

Programma
Opening: Inleiding door Joep Houterman; voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen en bestuurslid Vereniging Hogescholen.

Thema 1: Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt: wat is er nodig om het curriculum sneller en duurzamer aangesloten te houden op de arbeidsmarkt? Inleiding door Raimond Bartelink (Saxion) en Do Blankestijn (Hogeschool Utrecht).

Thema 2: Human capital vraagstuk: Wat kunnen we vanuit het initieel onderwijs bijdragen om de kwantitatieve gap in de technieksector te beslechten en in hoeverre kan een visie op studentsucces in de gehele levensloop van de student daaraan bijdragen en welke rol kan het bedrijfsleven daarin spelen? Inleiding door Evelyne Meens PhD (Fontys Hogescholen) en Asha Dijkstra (Vereniging Hogescholen).

Thema 3: Cross-sectoraal werken: allen in techniek of techniek in alles: Wat is er nodig om meer cross sectoraal onderwijs te realiseren en welke rol heeft het bedrijfsleven daarin? Inleiding door Nellie van de Griend (De Haagse Hogeschool).

Indeling
14.00 uur: Plenaire opening
14.35 - 15.15 uur: Break out sessies parallel
15.20 - 16.00 uur: Plenaire terugkoppeling commitments uit sessies
16.00 - 16.15 uur: Afsluiting

Meer informatie
Een vraag over deze bijeenkomst? Mail naar evenementen@vh.nl .