Actualiteit

Zeven hogescholen nemen voortouw voor landelijk netwerk van Associate degree opleidingen

Het afgelopen jaar hebben 7 hogescholen intensief gesproken over de mogelijkheden om te komen tot een landelijke uitrol van het succesvolle Rotterdam Academy model voor de Ad (Associate Degree). Gezamenlijk hebben zij, verenigd in de AD7, hun plannen neergelegd in een position paper. Vanmiddag boden de AD7 een eerste exemplaar van de position paper Associate Degree aan aan minister Bussemaker.

“Het doet ons bijzonder veel genoegen dat nauwelijks een half jaar na de publicatie van onze strategische agenda al direct dit resultaat is bereikt ten aanzien van zowel ons streven naar een landelijk aanbod van Ad-opleidingen als de intentie van de minister dergelijke ontwikkelingen te ondersteunen”, aldus voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf.“ Dit is overigens pas het eerste resultaat. Ook andere hogescholen zijn bezig om op een eigen wijze, al dan niet in samenwerkingsverband, de positie van de Ad als zelfstandige opleiding binnen het hbo te versterken.”

Community colleges naar Nederlandse snit
De afgelopen jaren ging de ontwikkeling van de Associate Degree opleidingen niet gepaard met een eigen en helder profiel. Beroepenveld en potentiële studenten waren dan ook aarzelend, evenals hogescholen zelf. Daar waar dat eigen profiel en een eigen atmosfeer (gebouw, omgeving, cultuur) wel bestaan, blijken de opleidingen over veel meer aantrekkingskracht te beschikken. Dat zal in de komende jaren de standaard moeten worden. De Rotterdam Academy is hiervan het voorbeeld en heeft model gestaan voor de eerste opzet van het initiatief van de AD7. De verdere autonome ontwikkeling van de Ad met een eigen profiel en een eigen pedagogisch klimaat maakt de weg vrij voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo.

Mooie onderwijsinnovatie
De Ad is ontkoppeld van een bachelor opleiding. De Ad is geen halve bachelor en ook geen vluchtroute, maar een volwaardige graad en een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op niveau 5 van het European Qualification Framework. Bernard Wientjes, oud-voorzitter van VNO-NCW, roemt de Ad als een van de mooiste onderwijsinnovaties van de afgelopen 10 jaar. Nederland moet het hebben van innovatiekracht. Dat vraagt om hoogopgeleide medewerkers met state-of-the-art vaardigheden en een praktische inslag. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wees in juni van dit jaar al op de noodzaak van extra kennis van werkenden, vooral in het middensegment van de arbeidsmarkt: “De Ad is een uitgelezen opleiding om die scholing te verzorgen in samenspraak met het bedrijfsleven, overheden en het beroepsonderwijs in de regio.”

Downloads

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer