Actualiteit

Zeven hogescholen nemen voortouw voor landelijk netwerk van Associate degree opleidingen

Het afgelopen jaar hebben 7 hogescholen intensief gesproken over de mogelijkheden om te komen tot een landelijke uitrol van het succesvolle Rotterdam Academy model voor de Ad (Associate Degree). Gezamenlijk hebben zij, verenigd in de AD7, hun plannen neergelegd in een position paper. Vanmiddag boden de AD7 een eerste exemplaar van de position paper Associate Degree aan aan minister Bussemaker.

“Het doet ons bijzonder veel genoegen dat nauwelijks een half jaar na de publicatie van onze strategische agenda al direct dit resultaat is bereikt ten aanzien van zowel ons streven naar een landelijk aanbod van Ad-opleidingen als de intentie van de minister dergelijke ontwikkelingen te ondersteunen”, aldus voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf.“ Dit is overigens pas het eerste resultaat. Ook andere hogescholen zijn bezig om op een eigen wijze, al dan niet in samenwerkingsverband, de positie van de Ad als zelfstandige opleiding binnen het hbo te versterken.”

Community colleges naar Nederlandse snit
De afgelopen jaren ging de ontwikkeling van de Associate Degree opleidingen niet gepaard met een eigen en helder profiel. Beroepenveld en potentiële studenten waren dan ook aarzelend, evenals hogescholen zelf. Daar waar dat eigen profiel en een eigen atmosfeer (gebouw, omgeving, cultuur) wel bestaan, blijken de opleidingen over veel meer aantrekkingskracht te beschikken. Dat zal in de komende jaren de standaard moeten worden. De Rotterdam Academy is hiervan het voorbeeld en heeft model gestaan voor de eerste opzet van het initiatief van de AD7. De verdere autonome ontwikkeling van de Ad met een eigen profiel en een eigen pedagogisch klimaat maakt de weg vrij voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo.

Mooie onderwijsinnovatie
De Ad is ontkoppeld van een bachelor opleiding. De Ad is geen halve bachelor en ook geen vluchtroute, maar een volwaardige graad en een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op niveau 5 van het European Qualification Framework. Bernard Wientjes, oud-voorzitter van VNO-NCW, roemt de Ad als een van de mooiste onderwijsinnovaties van de afgelopen 10 jaar. Nederland moet het hebben van innovatiekracht. Dat vraagt om hoogopgeleide medewerkers met state-of-the-art vaardigheden en een praktische inslag. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wees in juni van dit jaar al op de noodzaak van extra kennis van werkenden, vooral in het middensegment van de arbeidsmarkt: “De Ad is een uitgelezen opleiding om die scholing te verzorgen in samenspraak met het bedrijfsleven, overheden en het beroepsonderwijs in de regio.”

Downloads

Gerelateerd

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Article

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs steeg met 33,5% van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Ook verpleegkunde is populair: daar is de toename ten opzichte van vorig jaar 16,7%: van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Dit blijkt uit de aanmeldcijfers in het hbo tot en met 5 oktober 2020, die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Definitieve instroomcijfers volgen later dit studiejaar.

Lees meer

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Article

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer