Actualiteit

Zeven hogescholen nemen voortouw voor landelijk netwerk van Associate degree opleidingen

Het afgelopen jaar hebben 7 hogescholen intensief gesproken over de mogelijkheden om te komen tot een landelijke uitrol van het succesvolle Rotterdam Academy model voor de Ad (Associate Degree). Gezamenlijk hebben zij, verenigd in de AD7, hun plannen neergelegd in een position paper. Vanmiddag boden de AD7 een eerste exemplaar van de position paper Associate Degree aan aan minister Bussemaker.

“Het doet ons bijzonder veel genoegen dat nauwelijks een half jaar na de publicatie van onze strategische agenda al direct dit resultaat is bereikt ten aanzien van zowel ons streven naar een landelijk aanbod van Ad-opleidingen als de intentie van de minister dergelijke ontwikkelingen te ondersteunen”, aldus voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf.“ Dit is overigens pas het eerste resultaat. Ook andere hogescholen zijn bezig om op een eigen wijze, al dan niet in samenwerkingsverband, de positie van de Ad als zelfstandige opleiding binnen het hbo te versterken.”

Community colleges naar Nederlandse snit
De afgelopen jaren ging de ontwikkeling van de Associate Degree opleidingen niet gepaard met een eigen en helder profiel. Beroepenveld en potentiële studenten waren dan ook aarzelend, evenals hogescholen zelf. Daar waar dat eigen profiel en een eigen atmosfeer (gebouw, omgeving, cultuur) wel bestaan, blijken de opleidingen over veel meer aantrekkingskracht te beschikken. Dat zal in de komende jaren de standaard moeten worden. De Rotterdam Academy is hiervan het voorbeeld en heeft model gestaan voor de eerste opzet van het initiatief van de AD7. De verdere autonome ontwikkeling van de Ad met een eigen profiel en een eigen pedagogisch klimaat maakt de weg vrij voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo.

Mooie onderwijsinnovatie
De Ad is ontkoppeld van een bachelor opleiding. De Ad is geen halve bachelor en ook geen vluchtroute, maar een volwaardige graad en een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op niveau 5 van het European Qualification Framework. Bernard Wientjes, oud-voorzitter van VNO-NCW, roemt de Ad als een van de mooiste onderwijsinnovaties van de afgelopen 10 jaar. Nederland moet het hebben van innovatiekracht. Dat vraagt om hoogopgeleide medewerkers met state-of-the-art vaardigheden en een praktische inslag. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wees in juni van dit jaar al op de noodzaak van extra kennis van werkenden, vooral in het middensegment van de arbeidsmarkt: “De Ad is een uitgelezen opleiding om die scholing te verzorgen in samenspraak met het bedrijfsleven, overheden en het beroepsonderwijs in de regio.”

Downloads

Gerelateerd

Volgende stap in betere aansluiting mbo hbo

Actualiteit

In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer