Actualiteit

Zeven hogescholen nemen voortouw voor landelijk netwerk van Associate degree opleidingen

Het afgelopen jaar hebben 7 hogescholen intensief gesproken over de mogelijkheden om te komen tot een landelijke uitrol van het succesvolle Rotterdam Academy model voor de Ad (Associate Degree). Gezamenlijk hebben zij, verenigd in de AD7, hun plannen neergelegd in een position paper. Vanmiddag boden de AD7 een eerste exemplaar van de position paper Associate Degree aan aan minister Bussemaker.

“Het doet ons bijzonder veel genoegen dat nauwelijks een half jaar na de publicatie van onze strategische agenda al direct dit resultaat is bereikt ten aanzien van zowel ons streven naar een landelijk aanbod van Ad-opleidingen als de intentie van de minister dergelijke ontwikkelingen te ondersteunen”, aldus voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf.“ Dit is overigens pas het eerste resultaat. Ook andere hogescholen zijn bezig om op een eigen wijze, al dan niet in samenwerkingsverband, de positie van de Ad als zelfstandige opleiding binnen het hbo te versterken.”

Community colleges naar Nederlandse snit
De afgelopen jaren ging de ontwikkeling van de Associate Degree opleidingen niet gepaard met een eigen en helder profiel. Beroepenveld en potentiële studenten waren dan ook aarzelend, evenals hogescholen zelf. Daar waar dat eigen profiel en een eigen atmosfeer (gebouw, omgeving, cultuur) wel bestaan, blijken de opleidingen over veel meer aantrekkingskracht te beschikken. Dat zal in de komende jaren de standaard moeten worden. De Rotterdam Academy is hiervan het voorbeeld en heeft model gestaan voor de eerste opzet van het initiatief van de AD7. De verdere autonome ontwikkeling van de Ad met een eigen profiel en een eigen pedagogisch klimaat maakt de weg vrij voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo.

Mooie onderwijsinnovatie
De Ad is ontkoppeld van een bachelor opleiding. De Ad is geen halve bachelor en ook geen vluchtroute, maar een volwaardige graad en een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op niveau 5 van het European Qualification Framework. Bernard Wientjes, oud-voorzitter van VNO-NCW, roemt de Ad als een van de mooiste onderwijsinnovaties van de afgelopen 10 jaar. Nederland moet het hebben van innovatiekracht. Dat vraagt om hoogopgeleide medewerkers met state-of-the-art vaardigheden en een praktische inslag. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wees in juni van dit jaar al op de noodzaak van extra kennis van werkenden, vooral in het middensegment van de arbeidsmarkt: “De Ad is een uitgelezen opleiding om die scholing te verzorgen in samenspraak met het bedrijfsleven, overheden en het beroepsonderwijs in de regio.”

Downloads

Gerelateerd

VH en MBO Raad versterken samenwerking Ad-opleidingen

Article

AMERSFOORT - De Vereniging Hogescholen (VH) en de MBO Raad verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen. In een convenant, dat door voorzitters Maurice Limmen (VH) en Adnan Tekin (MBO Raad) op het Ad-congres in Amersfoort werd ondertekend, onderstrepen zij dat ze handen ineenslaan om het succesvolle ad-onderwijs verder uit te rollen. “Vooral omdat er steeds meer vraag is naar werknemers met een opleiding”, zegt Limmen. “We zien dat er nog veel ruimte is voor groei”, voegt Tekin toe.

Lees meer

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Article

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Lees meer