Actualiteit

Zeven hogescholen nemen voortouw voor landelijk netwerk van Associate degree opleidingen

Het afgelopen jaar hebben 7 hogescholen intensief gesproken over de mogelijkheden om te komen tot een landelijke uitrol van het succesvolle Rotterdam Academy model voor de Ad (Associate Degree). Gezamenlijk hebben zij, verenigd in de AD7, hun plannen neergelegd in een position paper. Vanmiddag boden de AD7 een eerste exemplaar van de position paper Associate Degree aan aan minister Bussemaker.

“Het doet ons bijzonder veel genoegen dat nauwelijks een half jaar na de publicatie van onze strategische agenda al direct dit resultaat is bereikt ten aanzien van zowel ons streven naar een landelijk aanbod van Ad-opleidingen als de intentie van de minister dergelijke ontwikkelingen te ondersteunen”, aldus voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf.“ Dit is overigens pas het eerste resultaat. Ook andere hogescholen zijn bezig om op een eigen wijze, al dan niet in samenwerkingsverband, de positie van de Ad als zelfstandige opleiding binnen het hbo te versterken.”

Community colleges naar Nederlandse snit
De afgelopen jaren ging de ontwikkeling van de Associate Degree opleidingen niet gepaard met een eigen en helder profiel. Beroepenveld en potentiële studenten waren dan ook aarzelend, evenals hogescholen zelf. Daar waar dat eigen profiel en een eigen atmosfeer (gebouw, omgeving, cultuur) wel bestaan, blijken de opleidingen over veel meer aantrekkingskracht te beschikken. Dat zal in de komende jaren de standaard moeten worden. De Rotterdam Academy is hiervan het voorbeeld en heeft model gestaan voor de eerste opzet van het initiatief van de AD7. De verdere autonome ontwikkeling van de Ad met een eigen profiel en een eigen pedagogisch klimaat maakt de weg vrij voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo.

Mooie onderwijsinnovatie
De Ad is ontkoppeld van een bachelor opleiding. De Ad is geen halve bachelor en ook geen vluchtroute, maar een volwaardige graad en een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op niveau 5 van het European Qualification Framework. Bernard Wientjes, oud-voorzitter van VNO-NCW, roemt de Ad als een van de mooiste onderwijsinnovaties van de afgelopen 10 jaar. Nederland moet het hebben van innovatiekracht. Dat vraagt om hoogopgeleide medewerkers met state-of-the-art vaardigheden en een praktische inslag. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wees in juni van dit jaar al op de noodzaak van extra kennis van werkenden, vooral in het middensegment van de arbeidsmarkt: “De Ad is een uitgelezen opleiding om die scholing te verzorgen in samenspraak met het bedrijfsleven, overheden en het beroepsonderwijs in de regio.”

Downloads

Gerelateerd

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer