Actualiteit

Vereniging Hogescholen: verzelfstandiging Associate degree goede keuze

De Vereniging Hogescholen is enthousiast over het besluit van minister Bussemaker van Onderwijs om de Associate degree-opleiding (Ad) binnen het hbo een zelfstandige positie te geven. Zij maakte dit vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De hogescholen dringen al geruime tijd bij de minister aan om de Ad als apart onderwijstype binnen het hbo te mogen aanbieden. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is goed dat de minister onze wens nu honoreert. Ik verwacht dat het aantal Ad-studenten hierdoor in de komende jaren behoorlijk zal stijgen. De ervaring uit de afgelopen periode leert namelijk dat de aantrekkingskracht van een Ad voor zowel studenten als werkgevers vooral toeneemt als het een zelfstandige opleiding is.” 

Aanschuifonderwijs
Tot nu toe is de Ad geen zelfstandige opleiding, maar een tweejarig programma binnen een vierjarige hbo-bachelor-opleiding. Hierdoor wordt de Ad nu nog vaak gezien als ‘aanschuifonderwijs’, waarbij Ad-studenten bij bachelorstudenten in één klas zitten. Dat heeft er toe geleid dat de belangstelling voor de Ad tot nu toe zeer beperkt is gebleven. Slechts een kleine 6000 studenten in het bekostigd volgen op dit moment een Ad, nog geen 2% van het totaal aantal bachelor-studenten.

Aantrekkelijk alternatief
Minister Bussemaker verwacht, net als de hogescholen, dat de Ad als zelfstandige hbo-opleiding met een eigen pedagogisch concept, een eigen arbeidsmarktprofiel en waar mogelijk eigen huisvesting, een aantrekkelijk alternatief is voor studenten die hun beroepsvaardigheden willen verbeteren en verhogen zonder meteen een volledige bachelor te willen volgen. “Onze snel veranderende wereld vraagt nadrukkelijk om extra kennis van werkenden in vooral het middensegment van de arbeidsmarkt. De Ad is de uitgelezen opleiding om die bij- en opscholing te verzorgen”, aldus Thom de Graaf.  

Talentontwikkeling maximaal faciliteren
Volgens Thom de Graaf sluit de keuze voor een zelfstandige Ad binnen het hbo naadloos aan op de onlangs gepresenteerde strategische visie’ #hbo2025: Wendbaar en Weerbaar’, waarin het belang van meer differentiatie binnen het hbo-onderwijsaanbod een belangrijke doelstelling is. “Een zelfstandige Ad met een duidelijk eigen beroepsprofiel maakt het mogelijk de talentontwikkeling op maat van een specifieke groep studenten, met name afkomstig uit het mbo, maximaal via de Ad-route te faciliteren. Ik verwacht daardoor dat veel meer studenten gericht voor de Ad-opleiding zullen kiezen.”

Zie ook: OCW brief aan Tweede Kamer over de Associate Degree

 


De Hogeschool Rotterdam maakt al een aantal jaren veel werk van de Ad. Ron Bormans (CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam) gaf desgevraagd op NPO Radio 1 een eerste reactie op de brief van de minister.

Gerelateerd

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer