Actualiteit

Vereniging Hogescholen: verzelfstandiging Associate degree goede keuze

De Vereniging Hogescholen is enthousiast over het besluit van minister Bussemaker van Onderwijs om de Associate degree-opleiding (Ad) binnen het hbo een zelfstandige positie te geven. Zij maakte dit vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De hogescholen dringen al geruime tijd bij de minister aan om de Ad als apart onderwijstype binnen het hbo te mogen aanbieden. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is goed dat de minister onze wens nu honoreert. Ik verwacht dat het aantal Ad-studenten hierdoor in de komende jaren behoorlijk zal stijgen. De ervaring uit de afgelopen periode leert namelijk dat de aantrekkingskracht van een Ad voor zowel studenten als werkgevers vooral toeneemt als het een zelfstandige opleiding is.” 

Aanschuifonderwijs
Tot nu toe is de Ad geen zelfstandige opleiding, maar een tweejarig programma binnen een vierjarige hbo-bachelor-opleiding. Hierdoor wordt de Ad nu nog vaak gezien als ‘aanschuifonderwijs’, waarbij Ad-studenten bij bachelorstudenten in één klas zitten. Dat heeft er toe geleid dat de belangstelling voor de Ad tot nu toe zeer beperkt is gebleven. Slechts een kleine 6000 studenten in het bekostigd volgen op dit moment een Ad, nog geen 2% van het totaal aantal bachelor-studenten.

Aantrekkelijk alternatief
Minister Bussemaker verwacht, net als de hogescholen, dat de Ad als zelfstandige hbo-opleiding met een eigen pedagogisch concept, een eigen arbeidsmarktprofiel en waar mogelijk eigen huisvesting, een aantrekkelijk alternatief is voor studenten die hun beroepsvaardigheden willen verbeteren en verhogen zonder meteen een volledige bachelor te willen volgen. “Onze snel veranderende wereld vraagt nadrukkelijk om extra kennis van werkenden in vooral het middensegment van de arbeidsmarkt. De Ad is de uitgelezen opleiding om die bij- en opscholing te verzorgen”, aldus Thom de Graaf.  

Talentontwikkeling maximaal faciliteren
Volgens Thom de Graaf sluit de keuze voor een zelfstandige Ad binnen het hbo naadloos aan op de onlangs gepresenteerde strategische visie’ #hbo2025: Wendbaar en Weerbaar’, waarin het belang van meer differentiatie binnen het hbo-onderwijsaanbod een belangrijke doelstelling is. “Een zelfstandige Ad met een duidelijk eigen beroepsprofiel maakt het mogelijk de talentontwikkeling op maat van een specifieke groep studenten, met name afkomstig uit het mbo, maximaal via de Ad-route te faciliteren. Ik verwacht daardoor dat veel meer studenten gericht voor de Ad-opleiding zullen kiezen.”

Zie ook: OCW brief aan Tweede Kamer over de Associate Degree

 


De Hogeschool Rotterdam maakt al een aantal jaren veel werk van de Ad. Ron Bormans (CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam) gaf desgevraagd op NPO Radio 1 een eerste reactie op de brief van de minister.

Gerelateerd

Volgende stap in betere aansluiting mbo hbo

Actualiteit

In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer