Actualiteit

Vereniging Hogescholen: verzelfstandiging Associate degree goede keuze

De Vereniging Hogescholen is enthousiast over het besluit van minister Bussemaker van Onderwijs om de Associate degree-opleiding (Ad) binnen het hbo een zelfstandige positie te geven. Zij maakte dit vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De hogescholen dringen al geruime tijd bij de minister aan om de Ad als apart onderwijstype binnen het hbo te mogen aanbieden. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is goed dat de minister onze wens nu honoreert. Ik verwacht dat het aantal Ad-studenten hierdoor in de komende jaren behoorlijk zal stijgen. De ervaring uit de afgelopen periode leert namelijk dat de aantrekkingskracht van een Ad voor zowel studenten als werkgevers vooral toeneemt als het een zelfstandige opleiding is.” 

Aanschuifonderwijs
Tot nu toe is de Ad geen zelfstandige opleiding, maar een tweejarig programma binnen een vierjarige hbo-bachelor-opleiding. Hierdoor wordt de Ad nu nog vaak gezien als ‘aanschuifonderwijs’, waarbij Ad-studenten bij bachelorstudenten in één klas zitten. Dat heeft er toe geleid dat de belangstelling voor de Ad tot nu toe zeer beperkt is gebleven. Slechts een kleine 6000 studenten in het bekostigd volgen op dit moment een Ad, nog geen 2% van het totaal aantal bachelor-studenten.

Aantrekkelijk alternatief
Minister Bussemaker verwacht, net als de hogescholen, dat de Ad als zelfstandige hbo-opleiding met een eigen pedagogisch concept, een eigen arbeidsmarktprofiel en waar mogelijk eigen huisvesting, een aantrekkelijk alternatief is voor studenten die hun beroepsvaardigheden willen verbeteren en verhogen zonder meteen een volledige bachelor te willen volgen. “Onze snel veranderende wereld vraagt nadrukkelijk om extra kennis van werkenden in vooral het middensegment van de arbeidsmarkt. De Ad is de uitgelezen opleiding om die bij- en opscholing te verzorgen”, aldus Thom de Graaf.  

Talentontwikkeling maximaal faciliteren
Volgens Thom de Graaf sluit de keuze voor een zelfstandige Ad binnen het hbo naadloos aan op de onlangs gepresenteerde strategische visie’ #hbo2025: Wendbaar en Weerbaar’, waarin het belang van meer differentiatie binnen het hbo-onderwijsaanbod een belangrijke doelstelling is. “Een zelfstandige Ad met een duidelijk eigen beroepsprofiel maakt het mogelijk de talentontwikkeling op maat van een specifieke groep studenten, met name afkomstig uit het mbo, maximaal via de Ad-route te faciliteren. Ik verwacht daardoor dat veel meer studenten gericht voor de Ad-opleiding zullen kiezen.”

Zie ook: OCW brief aan Tweede Kamer over de Associate Degree

 


De Hogeschool Rotterdam maakt al een aantal jaren veel werk van de Ad. Ron Bormans (CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam) gaf desgevraagd op NPO Radio 1 een eerste reactie op de brief van de minister.

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer