Actualiteit

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vorige week vrijdag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 22 maart bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2022 tot 1 april 2023. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Loonontwikkeling
De medewerkers in het hoger beroepsonderwijs krijgen per juni 2022 een salarisverhoging van 4 procent, naast een éénmalige uitkering van 600 euro die ook in de maand juni zal worden uitbetaald.

Afspraken over werkdruk en vitaliteit 
In het cao-akkoord worden de eerder gemaakte afspraken onderstreept over de thema’s die zowel voor de werkgevers van belang zijn als voor de werknemers. De aanpak van een hoge werkdruk staat daarbij voorop, maar ook het behoud van vitaliteit en inzetbaarheid van de verschillende groepen werknemers. Er is afgesproken dat er op een later moment verder wordt gesproken om deze plannen op cao-niveau te concretiseren. De bonden hebben aandacht gevraagd voor medewerkers die kampen met longcovidklachten. Alhoewel dit in het hbo slechts zeer beperkt voorkomt, onderschrijven ook werkgevers de noodzaak voor een fonds voor medewerkers die hierdoor lange tijd zijn uitgeschakeld.

Samen-uit samen-thuis-principe
De Vereniging Hogescholen heeft samen met de vakbonden het zogenoemde samen-uit samen-thuis principe bevestigd. Dat wil zeggen dat de ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden in 2022 en 2023 maximaal doorgegeven zullen worden, maar ook dat eventuele financiële mee- of tegenvallers voortkomend uit afspraken in 2023 met elkaar zullen verrekenen.