Actualiteit

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vorige week vrijdag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 22 maart bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2022 tot 1 april 2023. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Loonontwikkeling
De medewerkers in het hoger beroepsonderwijs krijgen per juni 2022 een salarisverhoging van 4 procent, naast een éénmalige uitkering van 600 euro die ook in de maand juni zal worden uitbetaald.

Afspraken over werkdruk en vitaliteit 
In het cao-akkoord worden de eerder gemaakte afspraken onderstreept over de thema’s die zowel voor de werkgevers van belang zijn als voor de werknemers. De aanpak van een hoge werkdruk staat daarbij voorop, maar ook het behoud van vitaliteit en inzetbaarheid van de verschillende groepen werknemers. Er is afgesproken dat er op een later moment verder wordt gesproken om deze plannen op cao-niveau te concretiseren. De bonden hebben aandacht gevraagd voor medewerkers die kampen met longcovidklachten. Alhoewel dit in het hbo slechts zeer beperkt voorkomt, onderschrijven ook werkgevers de noodzaak voor een fonds voor medewerkers die hierdoor lange tijd zijn uitgeschakeld.

Samen-uit samen-thuis-principe
De Vereniging Hogescholen heeft samen met de vakbonden het zogenoemde samen-uit samen-thuis principe bevestigd. Dat wil zeggen dat de ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden in 2022 en 2023 maximaal doorgegeven zullen worden, maar ook dat eventuele financiële mee- of tegenvallers voortkomend uit afspraken in 2023 met elkaar zullen verrekenen.
 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Onderwijskoepels vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

Article

De onderwijskoepels doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. 

Lees meer