Actualiteit

Studenten zetten met Ad-opleiding een stap in het hbo

Studenten en werkenden die een Associate Degree (Ad) opleiding volgen, zetten met de Ad een stap in het hoger beroepsonderwijs. Deze nieuwe tweejarige opleiding biedt mbo-4 studenten en werkenden een hogere beroepsopleiding waarbij de hogeschool Ad-graden verleent. De hogescholen werken hierbij intensief samen met het mbo en het werkveld. Vandaag wordt het wetsvoorstel voor de invoering van Associate Degrees in de Tweede Kamer behandeld. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Studenten die een Ad-opleiding volgen zijn er trots op dat ze een stap zetten in het hbo.”

Bij het aanbieden van Ad-opleidingen vinden hogescholen de samenwerking met het mbo belangrijk, maar de verantwoordelijkheid voor inhoud en examinering ligt primair bij het hbo. Hogescholen zijn er dan ook voorstander van dat een Ad-opleiding zo veel mogelijk wordt aangeboden in een omgeving waar ook hbo-bacheloropleidingen en praktijkgericht onderzoek plaatsvinden. De Vereniging Hogescholen heeft daarom ook grote bezwaren tegen de amendementen van de VVD en de PVV die beogen dat Ad-opleidingen (exclusief de diplomatoetsing) ook volledig door een ROC te laten verzorgen en enkel te huisvesten bij een ROC.  

Ad heeft emanciperende functie
Juist door een Ad-opleiding ook te laten plaatsvinden in een hbo-studieklimaat kunnen studenten geïnspireerd worden om door te stromen naar een bachelor. De Ad heeft daarmee een belangrijke emanciperende functie, vinden hogescholen. Studenten en werkenden kiezen bewust voor de status en positie van een Ad-opleiding. Voor hen is het van belang dat een hogeschool verantwoordelijk is voor de Ad. Zij kiezen bewust voor een opleiding in het hoger onderwijs waarbij een hogeschool Ad-graden verleent en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van die opleidingen bij het hbo ligt.

Regionale aanbieding gehele Ad-opleiding is nu al mogelijk
Hogescholen vinden de samenwerking met het mbo belangrijk. Voor specifieke gevallen maakt het wetsvoorstel het mogelijk dat maximaal een jaar van de opleidingen kan plaatsvinden bij een ROC. Dit is een goede basis om gezamenlijk de opleiding te verzorgen. Tevens is het in bijzondere gevallen mogelijk dat een hogeschool een nevenvestiging opent om een Ad-opleiding volledig te verzorgen op een locatie van een ROC.

Onderwijs en toetsen zijn verweven
Om de kwaliteit op de opleiding en het diploma te borgen is het van belang dat hogescholen hun verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen voor de inhoud van een Ad-opleiding. Het Ad-onderwijs en de toetsen die daarbij horen zijn gericht op kwalificerende beoordelingen en het doorlopend geven van ontwikkelingsgerichte feedback aan de studenten. Dit betekent dat net als in de beroepspraktijk, dat er continu sprake is van toetsen en beoordelen. Het is voor hogescholen dan ook van groot belang dat – zoals in het wetsvoorstel staat – hogescholen voor tenminste 50% verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het onderwijs en de eindtoets, en het ROC voor ten hoogste de andere 50%. Dat uitgangspunt verder ‘oprekken’ zoals het amendement van de VVD voorstelt, gaat in tegen de kern van de wet: de instelling die verantwoordelijk is voor het examen (de graadtoekenning), moet ook garant kunnen staan voor de kwaliteit van de opleiding. 

 

Gerelateerd

Nieuwe afspraken doorstroom van Ad naar bachelor

Article

Eind deze week wordt opnieuw een update verwacht van het servicedocument ‘hoger onderwijs, aanpak Coronavirus Covid-19 ’ van het ministerie van OCW. Daarin zal de volgende passage worden opgenomen over Ad-studenten die per 1 september a.s. willen instromen in een HBO-bachelor, maar die door de Coronacrisis mogelijk niet in de gelegenheid zijn de Ad-opleiding tijdig te voltooien.

Lees meer

Opnieuw meer studenten pabo en verpleegkunde

Article

Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is opnieuw toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Ook bij verpleegkunde is de toename fors met 8% meer instroom dan in 2018. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Geen leraar voor de klas, een tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen, de krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Hogescholen voelen zich verantwoordelijk om ook bij te dragen aan een oplossing daarvoor. Ik ben blij dat we dat nu terugzien in de cijfers.”

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer