Actualiteit

Studenten zetten met Ad-opleiding een stap in het hbo

Studenten en werkenden die een Associate Degree (Ad) opleiding volgen, zetten met de Ad een stap in het hoger beroepsonderwijs. Deze nieuwe tweejarige opleiding biedt mbo-4 studenten en werkenden een hogere beroepsopleiding waarbij de hogeschool Ad-graden verleent. De hogescholen werken hierbij intensief samen met het mbo en het werkveld. Vandaag wordt het wetsvoorstel voor de invoering van Associate Degrees in de Tweede Kamer behandeld. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Studenten die een Ad-opleiding volgen zijn er trots op dat ze een stap zetten in het hbo.”

Bij het aanbieden van Ad-opleidingen vinden hogescholen de samenwerking met het mbo belangrijk, maar de verantwoordelijkheid voor inhoud en examinering ligt primair bij het hbo. Hogescholen zijn er dan ook voorstander van dat een Ad-opleiding zo veel mogelijk wordt aangeboden in een omgeving waar ook hbo-bacheloropleidingen en praktijkgericht onderzoek plaatsvinden. De Vereniging Hogescholen heeft daarom ook grote bezwaren tegen de amendementen van de VVD en de PVV die beogen dat Ad-opleidingen (exclusief de diplomatoetsing) ook volledig door een ROC te laten verzorgen en enkel te huisvesten bij een ROC.  

Ad heeft emanciperende functie
Juist door een Ad-opleiding ook te laten plaatsvinden in een hbo-studieklimaat kunnen studenten geïnspireerd worden om door te stromen naar een bachelor. De Ad heeft daarmee een belangrijke emanciperende functie, vinden hogescholen. Studenten en werkenden kiezen bewust voor de status en positie van een Ad-opleiding. Voor hen is het van belang dat een hogeschool verantwoordelijk is voor de Ad. Zij kiezen bewust voor een opleiding in het hoger onderwijs waarbij een hogeschool Ad-graden verleent en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van die opleidingen bij het hbo ligt.

Regionale aanbieding gehele Ad-opleiding is nu al mogelijk
Hogescholen vinden de samenwerking met het mbo belangrijk. Voor specifieke gevallen maakt het wetsvoorstel het mogelijk dat maximaal een jaar van de opleidingen kan plaatsvinden bij een ROC. Dit is een goede basis om gezamenlijk de opleiding te verzorgen. Tevens is het in bijzondere gevallen mogelijk dat een hogeschool een nevenvestiging opent om een Ad-opleiding volledig te verzorgen op een locatie van een ROC.

Onderwijs en toetsen zijn verweven
Om de kwaliteit op de opleiding en het diploma te borgen is het van belang dat hogescholen hun verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen voor de inhoud van een Ad-opleiding. Het Ad-onderwijs en de toetsen die daarbij horen zijn gericht op kwalificerende beoordelingen en het doorlopend geven van ontwikkelingsgerichte feedback aan de studenten. Dit betekent dat net als in de beroepspraktijk, dat er continu sprake is van toetsen en beoordelen. Het is voor hogescholen dan ook van groot belang dat – zoals in het wetsvoorstel staat – hogescholen voor tenminste 50% verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het onderwijs en de eindtoets, en het ROC voor ten hoogste de andere 50%. Dat uitgangspunt verder ‘oprekken’ zoals het amendement van de VVD voorstelt, gaat in tegen de kern van de wet: de instelling die verantwoordelijk is voor het examen (de graadtoekenning), moet ook garant kunnen staan voor de kwaliteit van de opleiding. 

 

Gerelateerd

VH en MBO Raad versterken samenwerking Ad-opleidingen

Article

AMERSFOORT - De Vereniging Hogescholen (VH) en de MBO Raad verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen. In een convenant, dat door voorzitters Maurice Limmen (VH) en Adnan Tekin (MBO Raad) op het Ad-congres in Amersfoort werd ondertekend, onderstrepen zij dat ze handen ineenslaan om het succesvolle ad-onderwijs verder uit te rollen. “Vooral omdat er steeds meer vraag is naar werknemers met een opleiding”, zegt Limmen. “We zien dat er nog veel ruimte is voor groei”, voegt Tekin toe.

Lees meer

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Article

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Lees meer

Nieuwe afspraken doorstroom van Ad naar bachelor

Article

Eind deze week wordt opnieuw een update verwacht van het servicedocument ‘hoger onderwijs, aanpak Coronavirus Covid-19 ’ van het ministerie van OCW. Daarin zal de volgende passage worden opgenomen over Ad-studenten die per 1 september a.s. willen instromen in een HBO-bachelor, maar die door de Coronacrisis mogelijk niet in de gelegenheid zijn de Ad-opleiding tijdig te voltooien.

Lees meer