Actualiteit

Onderwijsminister geeft startsein voor pilots Professional Doctorate

DEN BOSCH Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en VH-voorzitter Maurice Limmen hebben vandaag op het congres van de Vereniging Hogescholen de zeven domeinen gepresenteerd waar de eerste pilots van de Professional Doctorate (PD) gaan starten. Het gaat om de domeinen Energie & duurzaamheid; Gezondheid & welzijn; Leisure, Tourism & Hospitality; Maritiem; Kunst + Creatief; Onderwijs; en Techniek & digitalisering. Daarmee gaat het hbo concreet aan de slag met een nieuwe beroepsopleiding waarmee het de grenzen van het beroepsonderwijs wil verleggen. “De professional doctorate is een investering in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het vergroot de impact van praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan de verdere professionalisering van het hele hbo,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen. 

De hogescholen starten in begin 2023 met het eigen doctoraatstraject. De PD maakt een doorlopende leerlijn van associate degree en bachelor via master tot doctorate in een beroepskolom mogelijk. Een belangrijke toevoeging, want momenteel kunnen hbo-masterstudenten voor een doctoraatstraject alleen terecht bij een universiteit. De nieuwe professional doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD.

Onderzoekende professional
Dat hogescholen nu echt gaan starten met de PD noemt Limmen een belangrijke stap: “Een promotietraject bij een universiteit leidt op tot een professionele onderzoeker, terwijl het professional doctorate in het hbo opleidt tot een onderzoekende professional. Het hbo leidt tenslotte professionals op voor de arbeidsmarkt”. Het professional doctorate wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Ontwikkelruimte nodig
Tot 2025 zullen de genoemde zeven domeinen de ruimte krijgen om te starten met de PD. Met deze pilots zijn in totaal bijna 80 miljoen euro aan kosten gemoeid. Om het professional doctorate in het hbo duurzaam vorm te geven is er ontwikkelruimte nodig. Limmen: “Er ligt een ambitieus en zorgvuldig plan waarmee we het professional doctorate de komende jaren vorm willen geven. Hierbij kijken we naar de behoeften in de verschillende hbo-domeinen. Belangrijk uitgangspunt blijft dat de bekostiging van het professional doctorate niet ten koste gaat van de bestaande onderwijs- en onderzoeksbudgetten”.