Actualiteit

Kwaliteit en studiesucces belangrijkste thema's bij hogescholen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde rapport ‘Wikken en wegen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De in de publicatie vermelde studieloopbanen van studenten in het hbo zijn herkenbaar en bevatten geen nieuwe feiten. De aansluiting mbo-hbo staat daarom bij hogescholen hoog op de agenda.

Hogescholen richten zich op onderwijs dat leidt tot een einddiploma. “Ondanks de vele investeringen rond studiekeuzevoorlichting, intake, studiekeuzecheck en begeleiding van studenten, blijft het uitvalpercentage van studenten zorgelijk,” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Er is een complexe relatie (trilemma) tussen verhoging van de bachelorstandaard (de kwaliteit), het niveau van instromende studenten en het studiesucces.”

Hogescholen zien het als hun opdracht om samen met het voorbereidend onderwijs de student op de juiste plaats te krijgen en de toegankelijkheid van het hbo zo kansrijk mogelijk te laten zijn. Het hoger beroepsonderwijs kenmerkt zich door de instroom van studenten met sterk uiteenlopende leerachtergronden. Het aansluiten op de behoefte van studenten met diverse leerachtergronden gaat niet vanzelf. Daarom werken de hogescholen intensief samen met het voorbereidend onderwijs op het terrein van inhoudelijke aansluiting, kennisuitwisseling en het komen tot een goede studiekeuze. Studenten moeten zich thuis voelen op een hogeschool, zich gekend weten en bij een gemeenschap horen. Om deze reden is er veel aandacht voor het pedagogisch klimaat op hogescholen zodat studenten met verschillende sociaal-economische achtergronden zicht thuis voelen.

De aansluiting mbo-hbo staat bij hogescholen hoog op de agenda. Bij hogescholen is een veelvoud aan projecten ontwikkeld om de aansluiting en doorstroom van het mbo naar het hbo te versterken. De uiteenlopende projecten passen goed bij de diversiteit aan opleidingen in het hbo en sluiten aan bij de dynamische en diverse loopbanen en talenten van studenten. Sinds dit jaar starten de nieuwe keuzedelen in het mbo die gericht zijn op de aansluiting naar het hbo. Deze keuzedelen zijn in nauwe samenwerking tussen het hbo en mbo tot stand gekomen. Daarnaast is er aandacht voor regionale samenwerking, worden er specifieke studieloopbaantrajecten ingericht, is het ontwikkelen van Ad programma’s een speerpunt en wordt er onderzoek verricht door lectoraten naar een betere aansluiting. 


Schakelprogramma moet mbo'ers beter voorbereiden op hbo - interview NOS met Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen (6 oktober 2016)

Gerelateerd

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Article

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Lees meer

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer