Actualiteit

Krimp in het hbo is een probleem van heel Nederland

“Een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort, patiënten die naar België moeten vanwege een tekort aan zorgpersoneel, het aantal ICT-ers is niet aan te slepen. Hogescholen doen er alles aan om juist die studies aantrekkelijk te maken, maar kampt daarbij met een ander groeiend probleem: de bevolkingskrimp. En dat is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land”, dat zei Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak in de Glazen Zaal in Den Haag. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven (OCW) riep Limmen het kabinet op om bij de investeringen in kennis en innovatie het hbo te koesteren. “Laten we samen ervoor zorgen dat we de toegankelijkheid van juist het hbo, zowel initieel als post-initieel, als emancipatiemotor bewaken. Hogescholen zijn met hun regionale vertakking en hun banden met het mkb in de regio ook vanuit dat perspectief onmisbaar”. 

Samenwerking nodig om krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan
Limmen benadrukte in zijn toespraak dat het hbo een grote rol kan spelen in het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Limmen: “Dat begint met de uitspraak dat we ons als Vereniging Hogescholen collectief verantwoordelijk achten voor een blijvend, landelijk en gevarieerd aanbod van hbo-opleidingen.” Maar daar houdt het wat hem betreft niet op. Hogescholen nemen ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de economische levensvatbaarheid van stad en land. “Deze inzet voor een landelijke toegang tot het hbo heeft vooral zin en effect als we het samen doen. Want wij kunnen als hogescholen alleen voor een leefbare en economisch levensvatbare regio zorgen als dat gebeurt samen met het po, vo, mbo, universiteiten en publieke voorzieningen zoals de zorg en openbaar vervoer, maar ook zeker samen met het bedrijfsleven, met lokale, provinciale en landelijke overheden. Wat mij betreft is dit dan ook een open uitnodiging aan deze partijen om hierover met ons in gesprek te gaan”, aldus Maurice Limmen. 

Lustrumlied
Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, stond in zijn optreden op humoristische wijze stil bij het 45-jarig bestaan van de Vereniging Hogescholen met een lustrumlied. Ook nam hij politiek Den Haag op de korrel en gaf hij het hbo nog een paar tips mee voor de toekomst. 

Fotoverslag

Fotografie: Henriëtte Guest

 

Gerelateerd

Hbo, mbo en wo pleiten voor 1 week scholing per jaar voor iedere werkende Nederlander

Article

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo) willen bijdragen aan een doorbraak in LLO en daarom hun krachten bundelen. Ze bepleiten alle drie een aanvullend arrangement van publieke bekostiging in de vorm van leerrechten.

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Publicatie HBO-Monitor 2019

Article

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University heeft de uitkomsten van de HBO-Monitor 2019 gepubliceerd. Hierin staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2017-2018, die eind 2019 (ongeveer anderhalf jaar na afstuderen) geënquêteerd zijn. Tussen het afnemen van de enquête en nu is Nederland, net als de rest van de wereld, zwaar getroffen door de coronapandemie. De precieze gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en de economie zijn op dit moment lastig te voorspellen, maar enige vorm van recessie lijkt onvermijdelijk. Ook hbo-afgestudeerden krijgen hiermee te maken. De gepresenteerde cijfers in de HBO-Monitor 2019 zijn daarom het beste te lezen als een momentopname: de situatie voorafgaande aan deze crisis.

Lees meer