Actualiteit

Krimp in het hbo is een probleem van heel Nederland

“Een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort, patiënten die naar België moeten vanwege een tekort aan zorgpersoneel, het aantal ICT-ers is niet aan te slepen. Hogescholen doen er alles aan om juist die studies aantrekkelijk te maken, maar kampt daarbij met een ander groeiend probleem: de bevolkingskrimp. En dat is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land”, dat zei Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak in de Glazen Zaal in Den Haag. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven (OCW) riep Limmen het kabinet op om bij de investeringen in kennis en innovatie het hbo te koesteren. “Laten we samen ervoor zorgen dat we de toegankelijkheid van juist het hbo, zowel initieel als post-initieel, als emancipatiemotor bewaken. Hogescholen zijn met hun regionale vertakking en hun banden met het mkb in de regio ook vanuit dat perspectief onmisbaar”. 

Samenwerking nodig om krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan
Limmen benadrukte in zijn toespraak dat het hbo een grote rol kan spelen in het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Limmen: “Dat begint met de uitspraak dat we ons als Vereniging Hogescholen collectief verantwoordelijk achten voor een blijvend, landelijk en gevarieerd aanbod van hbo-opleidingen.” Maar daar houdt het wat hem betreft niet op. Hogescholen nemen ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de economische levensvatbaarheid van stad en land. “Deze inzet voor een landelijke toegang tot het hbo heeft vooral zin en effect als we het samen doen. Want wij kunnen als hogescholen alleen voor een leefbare en economisch levensvatbare regio zorgen als dat gebeurt samen met het po, vo, mbo, universiteiten en publieke voorzieningen zoals de zorg en openbaar vervoer, maar ook zeker samen met het bedrijfsleven, met lokale, provinciale en landelijke overheden. Wat mij betreft is dit dan ook een open uitnodiging aan deze partijen om hierover met ons in gesprek te gaan”, aldus Maurice Limmen. 

Lustrumlied
Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, stond in zijn optreden op humoristische wijze stil bij het 45-jarig bestaan van de Vereniging Hogescholen met een lustrumlied. Ook nam hij politiek Den Haag op de korrel en gaf hij het hbo nog een paar tips mee voor de toekomst. 

Fotoverslag

Fotografie: Henriëtte Guest

 

Gerelateerd

Starters van meerjarige opleidingen wellicht dupe van uitstel STAP-regeling

Article

De Vereniging Hogescholen is bezorgd over het besluit van de ministeries van SZW en OCW om het subsidieaanvraagtijdvak van januari en februari uit te stellen. Deze maatregel wordt genomen op het moment dat voor het eerst ook aanvragen voor meerjarige opleidingstrajecten kunnen ingediend.

Lees meer

Vereniging Hogescholen werkt met ondernemers aan optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Article

Hoe kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen nu én in de toekomst beschikken over voldoende hoogopgeleide professionals om vorm te geven aan de grote transities op het gebied van digitalisering, energie, wonen en zorg? Die vraag staat centraal in de nieuwe samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In een vandaag ondertekend convenant spreken deze organisaties uit dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van professionals voor de arbeidsmarkt. 

Lees meer

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer