Actualiteit

Krimp in het hbo is een probleem van heel Nederland

“Een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort, patiënten die naar België moeten vanwege een tekort aan zorgpersoneel, het aantal ICT-ers is niet aan te slepen. Hogescholen doen er alles aan om juist die studies aantrekkelijk te maken, maar kampt daarbij met een ander groeiend probleem: de bevolkingskrimp. En dat is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land”, dat zei Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak in de Glazen Zaal in Den Haag. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven (OCW) riep Limmen het kabinet op om bij de investeringen in kennis en innovatie het hbo te koesteren. “Laten we samen ervoor zorgen dat we de toegankelijkheid van juist het hbo, zowel initieel als post-initieel, als emancipatiemotor bewaken. Hogescholen zijn met hun regionale vertakking en hun banden met het mkb in de regio ook vanuit dat perspectief onmisbaar”. 

Samenwerking nodig om krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan
Limmen benadrukte in zijn toespraak dat het hbo een grote rol kan spelen in het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Limmen: “Dat begint met de uitspraak dat we ons als Vereniging Hogescholen collectief verantwoordelijk achten voor een blijvend, landelijk en gevarieerd aanbod van hbo-opleidingen.” Maar daar houdt het wat hem betreft niet op. Hogescholen nemen ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de economische levensvatbaarheid van stad en land. “Deze inzet voor een landelijke toegang tot het hbo heeft vooral zin en effect als we het samen doen. Want wij kunnen als hogescholen alleen voor een leefbare en economisch levensvatbare regio zorgen als dat gebeurt samen met het po, vo, mbo, universiteiten en publieke voorzieningen zoals de zorg en openbaar vervoer, maar ook zeker samen met het bedrijfsleven, met lokale, provinciale en landelijke overheden. Wat mij betreft is dit dan ook een open uitnodiging aan deze partijen om hierover met ons in gesprek te gaan”, aldus Maurice Limmen. 

Lustrumlied
Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, stond in zijn optreden op humoristische wijze stil bij het 45-jarig bestaan van de Vereniging Hogescholen met een lustrumlied. Ook nam hij politiek Den Haag op de korrel en gaf hij het hbo nog een paar tips mee voor de toekomst. 

Fotoverslag

Fotografie: Henriëtte Guest

 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer