Actualiteit

Krimp in het hbo is een probleem van heel Nederland

“Een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort, patiënten die naar België moeten vanwege een tekort aan zorgpersoneel, het aantal ICT-ers is niet aan te slepen. Hogescholen doen er alles aan om juist die studies aantrekkelijk te maken, maar kampt daarbij met een ander groeiend probleem: de bevolkingskrimp. En dat is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land”, dat zei Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak in de Glazen Zaal in Den Haag. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven (OCW) riep Limmen het kabinet op om bij de investeringen in kennis en innovatie het hbo te koesteren. “Laten we samen ervoor zorgen dat we de toegankelijkheid van juist het hbo, zowel initieel als post-initieel, als emancipatiemotor bewaken. Hogescholen zijn met hun regionale vertakking en hun banden met het mkb in de regio ook vanuit dat perspectief onmisbaar”. 

Samenwerking nodig om krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan
Limmen benadrukte in zijn toespraak dat het hbo een grote rol kan spelen in het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Limmen: “Dat begint met de uitspraak dat we ons als Vereniging Hogescholen collectief verantwoordelijk achten voor een blijvend, landelijk en gevarieerd aanbod van hbo-opleidingen.” Maar daar houdt het wat hem betreft niet op. Hogescholen nemen ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de economische levensvatbaarheid van stad en land. “Deze inzet voor een landelijke toegang tot het hbo heeft vooral zin en effect als we het samen doen. Want wij kunnen als hogescholen alleen voor een leefbare en economisch levensvatbare regio zorgen als dat gebeurt samen met het po, vo, mbo, universiteiten en publieke voorzieningen zoals de zorg en openbaar vervoer, maar ook zeker samen met het bedrijfsleven, met lokale, provinciale en landelijke overheden. Wat mij betreft is dit dan ook een open uitnodiging aan deze partijen om hierover met ons in gesprek te gaan”, aldus Maurice Limmen. 

Lustrumlied
Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, stond in zijn optreden op humoristische wijze stil bij het 45-jarig bestaan van de Vereniging Hogescholen met een lustrumlied. Ook nam hij politiek Den Haag op de korrel en gaf hij het hbo nog een paar tips mee voor de toekomst. 

Fotoverslag

Fotografie: Henriëtte Guest

 

Gerelateerd

Opnieuw meer studenten pabo en verpleegkunde

Article

Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is opnieuw toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Ook bij verpleegkunde is de toename fors met 8% meer instroom dan in 2018. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Geen leraar voor de klas, een tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen, de krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Hogescholen voelen zich verantwoordelijk om ook bij te dragen aan een oplossing daarvoor. Ik ben blij dat we dat nu terugzien in de cijfers.”

Lees meer

Om excellent hoger onderwijs te garanderen, zijn forse investeringen nodig

Article

Hoger onderwijs is goed voor het hele land, stellen Alex Tess Rutten (studentenbond LSVb), Kees Gillesse (studentenbond ISO), Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) en Pieter Duisenberg (VSNU).  Samen schreven zij hier vandaag een opiniestuk in Trouw over. 

Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer