Actualiteit

Kamerlid Ahmed Marchouch in gesprek met studenten en docenten Saxion

Diversiteit en culturele en sociale verschillen in klas en opleiding

Het Saxion-lectoraat Vernieuwingsonderwijs van de Academie Pedagogiek en Onderwijs organiseert vanochtend een lunchlezing in Deventer met Ahmed Marchouch, Tweede Kamerlid. Hij gaat daarbij in op vragen van studenten en medewerkers rondom onder meer het opleiden van leraren in de huidige tijd. Daarbij lijken omgaan met diversiteit en culturele en sociale verschillen in de klas en opleiding meer dan ooit aan de orde.

Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Welke vragen zouden leraren (en/of opleiders) zichzelf moeten stellen?
  • Hoe kunnen leraren van elkaar leren?
  • Hoe kunnen we als leraar omgaan met verschillen en diversiteit in de klas?
  • Hoe bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst?

Kennislunches
De kennislunches worden georganiseerd door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van de Academie Pedagogiek en Onderwijs. Doel van de cyclus lunchlezingen is dat opleiders, managers, onderzoekers en studenten in de gelegenheid worden gesteld om op een inspirerende en laagdrempelige wijze kennis te nemen van actuele nationale en internationale onderwerpen die te maken hebben met onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkelingen.

Gerelateerd

Zes workshops over diversiteit en inclusie op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Diversiteit & inclusie in het hbo' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Oproep tot diversiteitspact in het onderwijs

Article

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep vandaag bij het symposium ‘Diversiteit doet er toe’ op tot een diversiteitspact: “Het hbo wil, zoals dat ook is gebeurd met het techniekpact, oproepen tot het vormen van een diversiteitspact waarin we streven naar 50% vrouwen in alle hogere functies. En waarin we daarnaast streven naar een representativiteitseis voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond van 20% voor medewerkers in het hbo. Het zou mooi zijn als ook andere sectoren in het onderwijs dat voorbeeld volgen.”

Lees meer

Werkbezoek Kamerleden in teken van studiesucces en beroepspraktijk

Article

​Wat moet er gebeuren om het studiesucces van mbo-studenten te vergroten die kiezen voor een vervolgstudie aan het hbo? Hoe is het gesteld met de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk en hoe ga je als hogeschool om met diversiteit? Over deze vragen gingen vijf woordvoerders Onderwijs uit de Tweede Kamer op 7 juni in gesprek met lectoren, docenten en studenten van De Haagse Hogeschool.

Lees meer