Actualiteit

Kamerlid Ahmed Marchouch in gesprek met studenten en docenten Saxion

Diversiteit en culturele en sociale verschillen in klas en opleiding

Het Saxion-lectoraat Vernieuwingsonderwijs van de Academie Pedagogiek en Onderwijs organiseert vanochtend een lunchlezing in Deventer met Ahmed Marchouch, Tweede Kamerlid. Hij gaat daarbij in op vragen van studenten en medewerkers rondom onder meer het opleiden van leraren in de huidige tijd. Daarbij lijken omgaan met diversiteit en culturele en sociale verschillen in de klas en opleiding meer dan ooit aan de orde.

Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Welke vragen zouden leraren (en/of opleiders) zichzelf moeten stellen?
  • Hoe kunnen leraren van elkaar leren?
  • Hoe kunnen we als leraar omgaan met verschillen en diversiteit in de klas?
  • Hoe bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst?

Kennislunches
De kennislunches worden georganiseerd door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van de Academie Pedagogiek en Onderwijs. Doel van de cyclus lunchlezingen is dat opleiders, managers, onderzoekers en studenten in de gelegenheid worden gesteld om op een inspirerende en laagdrempelige wijze kennis te nemen van actuele nationale en internationale onderwerpen die te maken hebben met onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkelingen.

Gerelateerd

Zes workshops over diversiteit en inclusie op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Diversiteit & inclusie in het hbo' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Article

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: “Voor studenten is een cultural shock door internationaal studeren een essentiële kennisverwerving.” Op de bijeenkomst in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Lees meer

Vrouwen doen het goed bij hogescholen

Article

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Lees meer