Actualiteit

Investeringen in hbo noodzakelijke stappen in goede richting

De Vereniging Hogescholen stelt vast dat het kabinet in de komende jaren investeert in het hoger beroepsonderwijs, in lijn met wat al eerder dit jaar was aangekondigd. Dat blijkt uit de onderwijsbegroting die vandaag is gepresenteerd. Deze investeringen zijn stappen in de goede richting. “Toch is er in de toekomst nog meer nodig om hogescholen in staat te stellen ten volle verder te werken aan de oplossingen van morgen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.
 
Ons land ziet zich geconfronteerd met problemen op het gebied van onder andere energie, klimaat, wonen, zorg en onderwijs. Daar bovenop komen ernstige arbeidsmarkttekorten, waardoor het extra lastig is om de knelpunten in onze samenleving op te lossen. “Op alle fronten is een toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals. De hogescholen vervullen een spilfunctie in het opleiden van deze hoogwaardige professionals voor het bedrijfsleven en de publieke sector. Denk aan leraren, verpleegkundigen, ingenieurs of ict’ers. Daarom is het belangrijk dat het kabinet nu, maar ook in de toekomst blijft investeren in het hbo”, zegt Limmen.
 
Het hbo is bovendien cruciaal voor een Leven Lang Ontwikkelen. De veranderingen in de samenleving gaan razendsnel, waardoor beroepen veranderen, nieuwe beroepen ontstaan en oude verdwijnen. “Het is meer dan ooit nodig dat mensen zichzelf ook tijdens hun professionele carrière blijven bij-, om- en herscholen”, zegt Limmen. Hogescholen anticiperen daarop met niet alleen reguliere voltijds bachelor- en masteropleidingen, maar ook door deeltijdopleidingen voor mensen die al een baan hebben: de zij-instromers. Limmen: “Het is nodig hier nog extra stappen te zetten, samen met onze onderwijspartners in mbo en het wo.”
 
De Vereniging Hogescholen is positief over de extra investeringen in praktijkgericht onderzoek waardoor het onderwijsaanbod goed aan blijft sluiten op een snel veranderde arbeidsmarkt. “We leiden hbo’ers op voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Met praktijkgericht onderzoek zorgt het hbo voor vernieuwing van ons onderwijs én innovatie van de beroepspraktijk”, zegt Limmen.
 
Ook komt vier jaar lang extra geld beschikbaar om de positie van hogescholen in hun regio te versterken, specifiek voor opleidingen die in hun regio te maken hebben met bevolkingsafname. Dat helpt hogescholen met hun opleidingsaanbod aan te blijven sluiten op de lokale arbeidsmarkt. Limmen: “Het kabinet erkent met deze maatregel de belangrijke functie die hogescholen hebben in hun regio's. Voor de langere termijn is het nodig om die rol verder te versterken.”
 
Verder komt er een verkenning naar hoe hogescholen en universiteiten kunnen blijven voldoen aan de vraag naar menselijk kapitaal in de jaren tot 2050. Limmen: ”Dat is hard nodig. Het huidige hoger onderwijsstelsel leidt tot onderbenutting van beroepsmatig talent en houdt ongelijke kansen in onze samenleving in stand. De verminderde instroom van vwo’ers in het hbo is een signaal dat we de positie van het hbo in het stelsel breed onder de loep moeten nemen”.