Actualiteit

Thom de Graaf bij nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Hogescholen:

Hogescholen bij uitstek schakel tussen hoog- en laagopgeleiden

Afgelopen donderdag 14 januari vond bij KIVI in Den Haag de nieuwsjaarsbijeenkomst plaats van de Vereniging Hogescholen. Prof. dr. Paul Schnabel, voorzitter van het Platform #Onderwijs2032, en dr. Kees Boele, voorzitter CvB van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gingen met elkaar in debat over de vraag: 'Wat is goed en toekomstbestendig onderwijs voor het jaar 2023?'. Voorafgaand daaraan hief Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, samen met de 100 aanwezigen het glas. 'Op een sterk hbo, met bijna 450.000 studenten, 46.000 medewerkers en ruim 28.000 docenten in fte. De hogescholen vormen bij uitstek de verbindende schakel tussen de hoogopgeleiden die overal kansen zien, en de laagopgeleiden die vooral bedreigingen ervaren,' aldus De Graaf bij de opening.

Differentiatie
'Het hbo is de backbone van onze samenleving. Zijn belangrijke emancipatoire functie mag niet door financiële belemmeringen worden beperkt. We zullen de vinger aan de pols blijven houden. Het gaat niet om kwantiteit. Wel om zoveel mogelijk mensen hun talenten maximaal te laten verzilveren via de juiste opleiding. Waarbij wij de kwaliteit verder willen versterken zonder dat er teveel studenten afhaken. Dat vraagstuk vergt een gezamenlijke inspanning. Daarom ben ik blij met initiatieven om verder te differentiëren, dus naast excellentietrajecten ook Associate degree opleidingen,' gaf De Graaf aan in zijn nieuwsjaarsspeech.

Diversiteit
Het hbo zal nog beter moeten reageren op de veranderende studentenpopulatie. 'Ook omdat hogescholen een afspiegeling van de samenleving willen en moeten zijn. Dat betekent meer diversiteit in ons ons management, in onze besturen en in onze lectoraten. We doen het beter dan de universiteiten, beter dan het bedrijfsleven. Maar dat is nog niet genoeg,' sprak De Graaf. 'Daarom wil ik actief stimuleren dat we meer vrouwen en meer etnische diversiteit gaan zien. De CvB's van de hogescholen vraag ik een actieve opstelling bij het inrichten van netwerken daarvoor.'

Responsief
Hij sloot af met de constatering dat de wereld, die onzekere en soms bange tijden meemaakt, de hogescholen binnen dringt. De Graaf: 'Dat vraagt veel van onze docenten, staf en begeleiders. In 2016 neemt de Vereniging Hogescholen, het bestuur, het voortouw om daarover met bestuurders intensief te spreken. Hoe maken we de hogescholen meer responsief en meer samenlevingsproof? En wat betekent dit voor het dienend leiderschap van bestuurders?'

De voorzitter benoemde ten slotte nog een aantal activiteiten en opdrachten in 2016. Zoals de herordening en vereenvoudiging van onze economische opleidingen, het opstellen van een strategische onderzoeksagenda, de uitvoering van de lerarenagenda, extra investeren in docenten en lectoren als voorinvestering. 'En zoveel meer, kijk vooral op onze vernieuwde website waar al onze onderwerpen op zijn te vinden!'

Zie ook:

  • Storify-verslag nieuwjaarsreceptie, met verslag van debat tussen Paul Schnabel (links) en Kees Boele (midden). Rechts op deze foto: Ad de Graaf, directeur Vereniging Hogescholen en debatleider op deze nieuwjaarsreceptie.

Fotografie: Henriëtte Guest
 


Nieuwe website
De website van de Vereniging Hogescholen is ingrijpend vernieuwd om nog zichtbaarder te maken waar de Vereniging Hogescholen voor staat via standpunten, op welke thema's zich deze richt en wat er in de zeven hbo-sectoren speelt. De Vereniging Hogescholen is een netwerkorganisatie en mede daarom staan onze bijeenkomsten, waar kennisdeling voorop staat, centraal. Ook zijn er de bio's te vinden van het bestuur, directie en beleidsmedewerkers. Voor alle thema's en sectoren is op de site een uitgebreide kennisbank beschikbaar. Daarvan maken ook de kengetallen-applicatie Qlikview en de profielenbank deel uit.

Feedback
Heeft u een suggestie voor de site en/of wilt u een of meerdere pagina's beoordelen? Klik dan op de knop 'Feedback?' rechts van de pagina's. Uw commentaar is welkom!

Gerelateerd

Zes workshops over diversiteit en inclusie op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Diversiteit & inclusie in het hbo' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Article

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: “Voor studenten is een cultural shock door internationaal studeren een essentiële kennisverwerving.” Op de bijeenkomst in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Lees meer

Vrouwen doen het goed bij hogescholen

Article

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Lees meer