Actualiteit

Hogescholen als matchmaker voor Leven Lang Ontwikkelen

Hogescholen zien de afgelopen jaren weer een stijging in het aantal studenten dat een deeltijdopleiding volgt, in 2018 nam de instroom met 15% toe ten opzichte van 2017. Dat is goed nieuws en het bevestigt het belang van een flexibel onderwijsaanbod van hogescholen. Maar om echt een doorbraak te forceren in Leven Lang Ontwikkelen moet er meer gebeuren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Er moet een debat op gang komen over de bekostiging van Leven Lang Ontwikkelen. Ook het volgen van kleinere modules, die niet per se leiden tot een diploma, moet door de overheid worden gefinancierd. Dat is een van de lessen die wij trekken uit de lopende experimenten in het deeltijdonderwijs. Dit betekent ook iets voor onze verhouding met private onderwijsaanbieders, ik ga daarover graag het gesprek aan.” De hogescholen zien daarnaast een belangrijke rol voor zichzelf als het gaat om betrouwbaar scholings- en loopbaanadvies. Zij zijn de matchmaker voor Leven Lang Ontwikkelen, als onafhankelijke spil in de regio met kennis van het gevarieerde onderwijsaanbod en in nauw contact met de (regionale) arbeidsmarkt.

Voor het AO Leven Lang Ontwikkelen op 11 juni 2019 heeft de Vereniging Hogescholen een position paper opgesteld waarin het de standpunten over LLO verder uiteenzet. 

Luister ook het interview van voorzitter Maurice Limmen met BNR Nieuwsradio terug over het voorstel om kleinere onderwijsmodules te bekostigen.