Actualiteit

Commissie Centres of Expertise presenteert eindrapport 

“De maatschappelijke uitdagingen, de daaraan gerelateerde agenda’s en programma’s bieden Centres of Expertise een enorme groeipotentie voor alle betrokkenen. Voor het brede bedrijfsleven, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen, voor het onderwijs en instellingen en voor studenten”, aldus Claudia Reiner, voorzitter van de Commissie Centres of Expertise, bij de presentatie op 14 oktober jl. van het eindrapport ‘Centres of Expertise: groeibriljant voor excellente samenwerking in het hbo – In allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst’. 

Het eindrapport vloeit voort uit het Sectorakkoord 2018 van de Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW. Daarin is opgenomen dat de Centres of Expertise onderzocht worden door een onafhankelijke commissie. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, nam het eindrapport in ontvangst uit handen van commissievoorzitter Reiner: “Wij zijn blij met dit advies. De Commissie Centres of Expertise ziet veel potentie voor de Centres, naast andere vormen van publiek-privaat samenwerken. We gaan er de komende periode in de vereniging mee aan de slag!”  

Betere aansluiting maatschappelijke thema’s
Om de groeipotentie van Centres te benutten onderscheidt de commissie Centres of Expertise twee rode draden. Ten eerste een betere aansluiting op maatschappelijke thema’s met als doel een snellere toegang en actieve deelname binnen het innovatiebeleid van de Centres. “Wij adviseren de Centres daarvoor aan te sluiten bij bestaande paden. Zoals de routes van de Nationale Wetenschapsagenda, de nadrukkelijke keuze voor Sustainable Development Goals en de vervlechting met de thema’s van de strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen, Onderzoek met Impact,” aldus Reiner. 

Vorm van landelijke regie
De tweede rode draad betreft een vorm van landelijke regie. Reiner: “Daarmee kunnen Centres hun potentie optimaal benutten in termen van aantoonbare impact, herkenbaar profiel en (inter)nationale en regionale meerwaarde. Focus, implementatie en een daarop gebaseerde governance structuur zien wij daarvoor als de vereisten.” In haar eindrapport stelt de commissie een lichte, op outcome gerichte governance-structuur voor. Die bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen die complementair zijn: allereerst een structuur van landelijke thematische netwerken en ten tweede een landelijke stuurgroep.

Gewaardeerde en impactrijke toekomst
De commissie ziet een breed gewaardeerde en impactrijke toekomst weggelegd voor Centres. Om de kansen te verzilveren formuleert de Commissie Centres of Expertise in haar eindrapport vijf uitgangspunten: Centres als motor voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, als instrument voor onderwijsinnovatie, als excellente verbinder van ‘buiten’ en ‘binnen’, als lerende en adaptieve netwerkorganisatie, en als herkenbare samenwerkingsvorm met impact. De commissie koppelt daaraan elf aanbevelingen. Ten slotte bevat het eindrapport het eindrapport een reeks vereisten voor het predicaat ‘Centres of Expertise’ en formuleert het een set spelregels voor een optimaal samenspel tussen de Centres.