Actualiteit

Commissie Centres of Expertise van start

Op 25 januari is de Commissie Centres of Expertise en Zwaartepuntvorming officieel van start gegaan. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, was bij het begin van de eerste commissievergadering aanwezig om ze veel succes te wensen. In het Sectorakkoord hbo 2018 is afgesproken dat de Centres of Expertise nader worden onderzocht door een onafhankelijke commissie.

V.l.n.r. Sandra Storm, Ton van Mil, Han Bekke, Maurice Limmen, Claudia Reiner, Erna Hooghiemstra, Han de Ruiter, Luc Rullens en Frank van der Zwan.


Commissie adviseert over ontwikkeling Centres of Expertise
De opdracht van de commissie is om te komen tot een advies over de ontwikkeling van het aanbod van Centres door de hbo-sector (het starten van nieuwe Centres en de doorontwikkeling van bestaande Centres) op basis van een analyse van het bestaande aanbod, in relatie tot andere vormen van profilering en zwaartepuntvorming. Hierbij gaat het enerzijds over hoe de sector werkt aan de ontwikkeling van Centres en anderzijds inhoudelijk over de dekking en spreiding van de Centres over verschillende thema’s. Ook adviseert de commissie over alternatieven voor het vormgeven van structurele kritische reflectie binnen de sector rond de vorming en het functioneren van Centres.

Centres of Expertise als voorbeeld van differentiatie
Sinds het verschijnen van het advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman) in 2010, hebben hogescholen veel werk gemaakt van hun ‘differentiatie’. Hogescholen hebben de afgelopen jaren een eigen profiel gekozen waarbij duidelijke keuzes zijn gemaakt op het gebied van onder andere onderwijsaanbod, onderzoek en zwaartepuntvorming. Deze profilering heeft door het land heen op vele verschillende manieren vorm gekregen: van fieldlabs tot innovatiewerkplaatsen en van incubators tot living labs. Centres of Expertise zijn een succesvolle publiek-private / publiek-publieke samenwerkingsvorm in relatie tot zwaartepuntvorming.

Samenstelling commissie

  • Claudia Reiner, vice-voorzitter Techniek Nederland (voorzitter)
  • Han Bekke, Voorzitter MODINT
  • Ton van Mil, Directeur Economic Board Utrecht
  • Erna Hooghiemstra, Expert Sociaal Domein
  • Han de Ruiter, directeur Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing
  • Luc Rullens, bestuurslid ISO en student Fontys Hogescholen
  • Frank van der Zwan, Vereniging Hogescholen (secretaris)
  • Sandra Storm, Vereniging Hogescholen (secretaris)