Actualiteit

Cao-onderhandelingen hbo van start

De cao-partijen Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen, zijn begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Daarover hebben zij onderstaand communiqué uitgebracht:

Stand van zaken cao hbo
De huidige cao loopt tot 1 april 2023. Cao-partijen (Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen) zijn intussen begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Afgelopen periode hebben de delegaties de voorstellen aan elkaar toegelicht. Daarbij hebben ze afgesproken deze in werkgroepen nader uit te werken, om te komen tot (concept) teksten voor opname in de nieuwe cao. Dat proces is niet voor 1 april afgerond. Partijen hebben de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk maar vóór de zomer tot een akkoord te komen. Tot die tijd lopen de bestaande afspraken gewoon door. Op grond van de Wet op de CAO is de cao stilzwijgend verlengd met maximaal een jaar. Dat betekent dat alle afspraken uit de cao ook ná 1 april van kracht blijven tot er een nieuwe cao hbo is.

 

 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Onderwijskoepels vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

Article

De onderwijskoepels doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. 

Lees meer