Actualiteit

Cao-onderhandelingen hbo van start

De cao-partijen Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen, zijn begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Daarover hebben zij onderstaand communiqué uitgebracht:

Stand van zaken cao hbo
De huidige cao loopt tot 1 april 2023. Cao-partijen (Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen) zijn intussen begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Afgelopen periode hebben de delegaties de voorstellen aan elkaar toegelicht. Daarbij hebben ze afgesproken deze in werkgroepen nader uit te werken, om te komen tot (concept) teksten voor opname in de nieuwe cao. Dat proces is niet voor 1 april afgerond. Partijen hebben de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk maar vóór de zomer tot een akkoord te komen. Tot die tijd lopen de bestaande afspraken gewoon door. Op grond van de Wet op de CAO is de cao stilzwijgend verlengd met maximaal een jaar. Dat betekent dat alle afspraken uit de cao ook ná 1 april van kracht blijven tot er een nieuwe cao hbo is.

 

 

Gerelateerd

Onderwijskoepels vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

Article

De onderwijskoepels doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. 

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vorige week vrijdag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 22 maart bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2022 tot 1 april 2023. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Principeakkoord cao-hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op dinsdag 22 maart 2022 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. De medewerkers in het hoger beroepsonderwijs krijgen per juni 2022 een salarisverhoging van 4 procent, naast een éénmalige uitkering van 600 euro die ook in de maand juni zal worden uitbetaald.

Lees meer