Sector

Sociale Studies

Achttien hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties een of meerdere hogere sociale studies aan. De sector hogere sociale studies (hss), voorheen hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao), kent jaarlijks een instroom van ongeveer 11.000 nieuwe studenten. In totaal staan ruim 50.000 studenten ingeschreven bij een hogere sociale studie.

Ruim 80% van alle studenten staat ingeschreven in het opleidingsdomein sociaal werk. In de overige bachelor opleidingen van de sector hss worden sociale professionals opgeleid met een andere beroepsidentiteit dan die van sociaal werker, zoals toegepast psycholoog, vaktherapeut of godsdienst pastoraal werker. Sociale professionals  dragen bij aan de kwaliteit van het leven van kwetsbare mensen, aan de gezondheid en het welzijn van (groepen) burgers en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

De hogescholen investeren veel in deeltijd-, duaal en masteronderwijs. Kwalificeren, persoonlijke ontwikkeling en socialiseren zijn van oudsher ten nauwste verbonden. Centraal staat de ontwikkeling van onderzoekend,  ondernemend en lerend vermogen van de toekomstige sociale professionals. De opleidingen zijn innovatief en actief in Academische Werkplaatsen, WMO-werkplaatsen, SIA RAAK projecten en in tal van andere regionale netwerken met het werkveld. Daar worden praktijkgericht onderzoek, leren en werken met elkaar verbonden.

Ontwikkelrichting sector
In 2014 verschenen twee adviezen die van belang zijn voor de sector hss: het advies 'Meer van waarde' van de commissie Boutellier (de verkenningscommissie hsao) en het advies ‘Sociaal werk op solide basis’ van de Gezondheidsraad. Beide adviezen gaan in op de betekenis van ontwikkelingen in het werkveld en het beroepenveld voor het onderwijsaanbod van hogescholen en voor de kennisinfrastructuur in het sociale domein. In navolging van deze adviezen hebben de hogescholen in verenigingsverband de koers bepaald voor de komende jaren.


Gerelateerd nieuws

Hogescholen omarmen advies Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Actualiteit

De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut Nederland heeft vandaag het advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ aangeboden aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij nam het rapport in ontvangst uit handen van commissievoorzitter Kete Kervezee. Aansluitend vond een panelgesprek plaats waaraan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deelnam. Hij reageerde instemmend op het advies: “De hbo-sectoren zorg en welzijn hebben een reeks vernieuwingen ingezet, die in grote lijnen overeenkomen met de aanbevelingen van het advies. Het spoort ons bovendien aan tot verdere concrete acties.”

Lees meer

The 6th International Conference on Sociology and Social Work - Windesheim

Actualiteit

De opleiding Social Work van Hogeschool Windesheim in Zwolle organiseert op 25 en vrijdag 26 augustus a.s. de bijeenkomst 'The 6th International Conference on Sociology and Social Work' over de vernieuwing van sociaal werk. 60 nationale en internationale wetenschappers en docenten geven presentaties over onder meer over het vluchtelingenvraagstuk, sociale netwerken voor kwetsbare burgers en toenemende sociale ongelijkheid.

Lees meer

Groene en gezonde leefomgeving laat mensen langer zelfstandig en comfortabel wonen

Actualiteit

‘Mensen willen geen gebouwen, ze willen wonen’, zegt dr. ir. Masi Mohammadi vandaag in de Metro. Zij is lector Architecture in Health aan de HAN Hogeschool. Een van de projecten, waaraan zij met haar multidisciplinaire onderzoeksteam werkt, is Fit-the-Future. Dat is gericht op een groene en gezonde leefomgeving die mensen in staat stelt om langere tijd zelfstandig en comfortabel te kunnen blijven wonen. Het meest belangrijk: zorg ervoor dat het vooral heel huiselijk wordt gemaakt, stelt de HAN-lector.

Lees meer

Meer informatie