Profiel

Dieuwertje Scheringa

Dieuwertje is beleidsadviseur voor de sector onderwijs.

Netwerken
Secretaris sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs (sac hpo). Het sectorale adviescollege adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen gevraagd en ongevraagd over beleidsissues.

Stakeholders en werkveld
Er is vanuit de overheid veel aandacht voor de kwaliteit van de leraar en de lerarenopleidingen. Zo heeft het ministerie van ocw een eigen Lerarenagenda, waarin ook ambities zijn opgenomen t.a.v. de lerarenopleidingen. Naast het overleg met het ministerie is er intensief overleg met de werkveldorganisaties in het onderwijs: PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad. Hier wordt gesproken over thema’s als samen opleiden, opleidingsaanbod en begeleiding beginnende leraren.

Dossiers
Opleiden voor de Toekomst
De Vereniging Hogescholen heeft een agenda voor de lerarenopleidingen uitgebracht. Belangrijke speerpunten zijn de inzet op het vergroten van focus en massa van de opleidingen en het onderzoek dat zij uitvoeren en de samenwerking met de andere partners in het onderwijs (in po, vo, mbo en de universiteiten). 

Toelatingseisen pabo
Vanaf studiejaar 2015-2016 gelden voor alle pabo’s strengere vooropleidingseisen. Aspirant-studenten die niet aan deze eisen voldoen kunnen dit alsnog aantonen door het behalen van een toelatingstoets. Deze toetsen worden door Cito ontwikkeld en afgenomen (op locatie bij de pabo’s), in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Lees hier meer.

Gerelateerde websites
Goed Voorbereid naar de Pabo
10voordeleraar