Hogescholen

Momenteel studeren aan de 37 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland ruim 446.000 studenten. Twee op drie studenten in het hoger onderwijs volgen een hogere beroepsopleiding (hbo). Meer dan 40.000 mensen vallen onder de door de Vereniging Hogescholen afgesloten cao-hbo.