Profiel

Kai Heijneman

Kai is senior beleidsadviseur bij Team Onderwijs.

Netwerken
Kai is de contactpersoon en secretaris voor het Netwerk Studentenwelzijn. Studentdecanen, beleidsadviseurs, studieloopbaanbegeleiders en andere professionals van hogescholen kunnen zich via een e-mail naar heijneman@vh.nl aanmelden voor dit netwerk voor toegang tot de Basecamp-omgeving.

Daarnaast is hij namens de Vereniging Hogescholen aangesloten bij het Landelijke Platform Professionele Masters, de Werkgroep Studentenwelzijn en de werkgroep tegen Stagediscriminatie in het Hoger Onderwijs.

Dossiers

  • Studentenwelzijn
  • Stages
  • Onderwijsroute voor statushouders
  • Werkgroep tegen Stagediscriminatie
  • Masters