Profiel

Kai Heijneman

Kai Heijneman is beleidsadviseur en werkzaam in het team algemeen onderwijsbeleid waar hij verantwoordelijk is voor het dossier aansluiting (zowel mbo-hbo als vo-hbo).

Aansluitingsvraagstukken
Ook voor aansluiting op het hbo is er veel aandacht. Het onderwijsbeleid van de vereniging komt tot stand in een intensieve dialoog met alle stakeholders. Voor het dossier aansluiting is dan ook nauw contact met het ministerie van OCW, VO-raad en MBO Raad.