Thema naar overzicht

Open Science in het hbo

De Vereniging Hogescholen vindt het belangrijk dat nieuwe kennis en innovatie breed beschikbaar komen voor de onderzoeks- en beroepspraktijk. Open Science biedt hier nieuwe perspectieven voor. De hogescholen zijn onderdeel van het Nationaal Programma Open Science en publiceerden een eigen visie statement Open Science.

Wat is Open Science?
Open Science is een wereldwijde, grensverleggende aanpak voor onderzoek en kenniscreatie. Het doel is een transparante en samenwerkingsgerichte benadering van het volledige onderzoeksproces. In deze open benadering ligt de nadruk op online toegankelijkheid en vindbaarheid van de onderzoeksdata, resultaten en methodes. Open Science gaat daarmee verder dan Open Access, waarin onderzoekers bijvoorbeeld hun wetenschappelijke publicaties vrij beschikbaar stellen. 

Belang voor praktijkgericht onderzoek
Voor praktijkgericht onderzoek is Open Science bijzonder relevant. Onderzoekers in het hbo werken immers nauw samen voor, met en in de praktijk. Open Science ondersteunt hen bij het creëren en delen van oplossingen van vraagstukken met beroepsprofessionals. Door het ontwikkelen en toepassen van Open Science beleid kunnen zij hun praktijken, data en resultaten (blijven) uitwisselen met collega’s en de bredere samenleving. Zo versterken en vergroten ze hun doorwerking en impact.

Voor hogescholen betekent Open Science daarom: 

  • toegankelijkheid van kennisproducten van praktijkgericht onderzoek voor onderzoekers en studenten aan hogescholen, andere kennisinstellingen en belanghebbenden in de beroepspraktijk, zoals mkb-bedrijven, zorginstellingen, basisscholen en gemeentes; 
  • toegankelijkheid van onderzoeksdata voor collega-onderzoekers; 
  • voorop staat hierin: het delen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen. 

Ondersteuning ambities hogescholen
In 2021 stelde de Vereniging Hogescholen het Adviescollege Open Science samen om de Open Science ambities van hogescholen te ondersteunen. Hanneke Reuling (vice-voorzitter Hogeschool van Amsterdam) is voorzitter van dit adviescollege. Het adviescollege komt drie keer per jaar samen en wordt ondersteund door een taskforce. Om hogescholen op weg te helpen met Open Science ontwikkelden zij diverse initiatieven, waaronder het Model Open Access Publicatiebeleid

Open platform Publinova
Het adviescollege en de taskforce zijn ook nauw betrokken bij Publinova, het nieuwe platform voor praktijkgericht onderzoek. Publinova maakt de gehele bandbreedte van producten van praktijkgericht onderzoek vindbaar en toegankelijk, zoals modellen, prototypes, protocollen, demonstraties, toolkits, video's, audio en onderzoekspublicaties. Publinova faciliteert kennisdeling tussen onderzoekers, ondersteuners en lectoren van verschillende hogescholen en een breder publiek. In samenwerking met de deelnemende hogescholen wil Publinova de impact van praktijkgericht onderzoek vergroten door onderzoeksresultaten vindbaar te maken en zichtbaar te houden.

Contactpersoon

Karlijn Olijslager Team Onderzoek, Team Sectoraal

Gerelateerd nieuws

Hogescholen sluiten aan bij regieorgaan Open Science NL

Article

Vijftien kennisinstellingen hebben vandaag het convenant voor Open Science NL getekend. Namens de Vereniging Hogescholen tekende voorzitter Maurice Limmen: “Hogescholen verrichten – vaak samen met het bedrijfsleven en publieke organisaties in hun regio –praktijkgericht onderzoek. Wij vinden het heel belangrijk dat de resultaten daarvan zoveel mogelijk vrij toegankelijk zijn.” Het gaat om nieuwe kennis en innovatie voor de beroepspraktijk zoals mbk-bedrijven, zorginstellingen, basisscholen of gemeenten.

Lees meer

Meer informatie