Thema naar overzicht

Open Science in het hbo

Bijdragen aan duurzame verbeteringen bij bedrijven en organisaties. Dat is de missie van praktijkgericht onderzoek door hogescholen. Zij doen onderzoek dat sterk doorwerkt naar de praktijk en het onderwijs. In alle fasen van het onderzoek stimuleren zij de impact ervan. Van vraagarticulatie samen met de praktijk, via de onderzoeksopzet en -deelname van betrokkenen tot en met de manieren van kennisontwikkeling met en -overdracht aan de praktijk en het onderwijs.

Onderzoek door hogescholen is gericht op vraagstukken uit de beroepspraktijk, veelal multidisciplinair en uitgevoerd in samenwerking met het onderwijs en de praktijk. Daardoor is de scope van Open Science voor hogescholen zeer breed. Open Science in relatie tot praktijkgericht onderzoek betekent niet alleen openheid van wetenschappelijke publicaties – in de zin van Open Access - maar betekent ook openheid over de hele bandbreedte van producten van praktijkgericht onderzoek. Denk daarbij aan bijvoorbeeld modellen, artefacten, protocollen, prototypen, demonstraties, etc.  

Open Science voor hogescholen betekent daarom: 

  • toegankelijkheid van kennisproducten van praktijkgericht onderzoek voor onderzoekers en studenten aan hogescholen en andere kennisinstellingen en belanghebbenden in de beroepspraktijk, zoals mkb-bedrijven, zorginstellingen, basisscholen en gemeentes; 
  • toegankelijkheid van onderzoeksdata voor collega-onderzoekers.  De hogescholen zijn onderdeel van het Nationaal Programma Open Science  en hebben een eigen het visie statement Open Science gepubliceerd. 

Adviescollege Open Science
Het Adviescollege Open Science van de Vereniging Hogescholen wordt voorgezeten door Hanneke Reuling (vice-voorzitter Hogeschool van Amsterdam). Het adviseert over Open Science vraagstukken in het hbo. Het adviescollege komt drie keer per jaar samen. Begin 2022 is onder begeleiding van het adviescollege de Verkenning Open Acces voor het hbo gedaan. 

Model Open access publicatiebeleid
In het publicatiebeleid legt een hogeschool vast welke doelstellingen zij heeft voor open access publiceren en wat de voorkeursroute is om deze te bereiken. We helpen hogescholen graag op weg door middel van een model publicatiebeleid. Dit model is in 2022 gemaakt door de taskforce Open Science en dient als inspiratie en stimulans voor het maken van open access publicatiebeleid. 

Publinova
Publinova wordt het platform voor het toegankelijk maken van praktijkgericht onderzoek en wordt momenteel ontwikkeld. De verwachting is dat het midden 2022 online is. 

Contactpersoon

Martje van Ankeren Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Hogescholen sluiten aan bij regieorgaan Open Science NL

Article

Vijftien kennisinstellingen hebben vandaag het convenant voor Open Science NL getekend. Namens de Vereniging Hogescholen tekende voorzitter Maurice Limmen: “Hogescholen verrichten – vaak samen met het bedrijfsleven en publieke organisaties in hun regio –praktijkgericht onderzoek. Wij vinden het heel belangrijk dat de resultaten daarvan zoveel mogelijk vrij toegankelijk zijn.” Het gaat om nieuwe kennis en innovatie voor de beroepspraktijk zoals mbk-bedrijven, zorginstellingen, basisscholen of gemeenten.

Lees meer

Meer informatie