Thema naar overzicht

Loopbaanoriëntatie en studiekeuze

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Hogescholen streven met hun ketenpartners naar verbeteren van loopbaanoriëntatie en studiekeuze. Als Vereniging Hogescholen initiëren we daarom een gesprek met de VO-raad en de MBO Raad over het proces van pakket- en studiekeuze in relatie tot optimale kansen op de arbeidsmarkt.
  • Daarnaast investeren hogescholen in gesprekken met werkgevers over culturele verschillen met oog op succesvolle plaatsing en begeleiding van stagiairs.

Gerelateerd nieuws

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt gelanceerd

Article

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond. Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, hebben 21 landelijke* partijen waaronder de Vereniging Hogescholen op 13 december samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) gelanceerd.

Lees meer

Hogescholen herkennen zich in toekomstplannen minister

Article

“Mooie plannen voor een toekomstbestendig hoger onderwijs, we gaan graag met de minister in gesprek over deze thema’s voor het hbo”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op de Strategische agenda hoger onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’ die minister Van Engelshoven (OCW) vandaag heeft gepresenteerd. Voor hogescholen is de aansluiting van het onderwijs op de veranderende arbeidsmarkt topprioriteit. We zien diezelfde focus nu ook terug in de ambities van het ministerie van OCW. De maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen vragen om hoogopgeleide professionals die niet alleen nodig zijn om urgente arbeidsmarkttekorten op te lossen, maar ook om met oplossingen te komen voor problemen op de lange termijn zoals vergrijzing, klimaatverandering en de energietransitie. Limmen: “De minister benadrukt in haar strategische agenda de meerwaarde van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo voor de innovatieagenda van Nederland. Dat is zeer terecht. Maar ruimere financiering zal essentieel zijn voor de verwezenlijking van deze en andere lovenswaardige ambities van de minister voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs.”

Lees meer