Actualiteit

Vereniging Hogescholen partner van UAS4EUROPE

Op 6 november 2019 is de Vereniging Hogescholen in Brussel officieel toegelaten als partner van UAS4EUROPE. Daarmee is de vereniging vertegenwoordigd in de Presidents’ Meeting / Organization Committee waardoor zij richting kan geven aan de verdere strategische ontwikkeling van het netwerk en profilering van het praktijkgericht onderzoek in Europa. Zodoende is er nu één nationaal en één aansluitend Europees hogescholennetwerk voor praktijkgericht onderzoek: UASNL en UAS4EUROPE. 

Over UAS-NL
UAS-NL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UAS-NL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken. 

De UAS-NL hogescholen oriënteren zich steeds internationaler omdat praktijkgericht onderzoek zich niet beperkt tot de regio maar vaak grensoverschrijdende impact heeft. De innovaties worden door de Europese Commissie steeds meer als waardevol erkend voor de economische ontwikkeling van de EU. Profilering van Universities of Applied Sciences (UAS) in Brussel wordt daarom steeds belangrijker.

Over UAS4EUROPE
UAS4EUROPE is een netwerkplatform opgericht door EURASHE, UASnet, swissuniversities, Hochschule Bayern e.v. en de Oostenrijkse Fachhochschul-Konferenz (FHK) om de stem van de hogescholen (UAS) in Europa te promoten voor toegepast onderzoek en innovatie. UAS4EUROPE heeft een representatieve rol om de Europese instellingen en Europese organisaties van belanghebbenden te bereiken.

UAS4EUROPE wil de stem van hogescholen (UAS) in Europa versterken op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie. Het is zowel een netwerkplatform voor het uitwisselen van kennis als voor het bereiken van Europese instellingen en andere Europese belanghebbenden om te zorgen voor een betere integratie en zichtbaarheid van UAS in het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid en -programma's.

Het doel is om een ​​gemeenschappelijke stem te geven en zichtbaarheid voor UAS op Europees niveau te creëren en de betrokkenheid van UAS bij Europese beleidsmaatregelen en programma's te versterken. 

UAS4EUROPE onderneemt verschillende gezamenlijke activiteiten om de rol en de betrokkenheid van UAS bij Europees beleid en programma's te versterken. Het zet acties op voor samenwerking, gezamenlijke activiteiten ter bevordering van toegepast onderzoek en innovatie, beleidsacties en advies. Het draagt ​​bij aan het vormgeven van de toekomst van Europees beleid en programma's voor onderzoek en innovatie.