Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

M Educational needs

Betrokken werkveld en overige informatie
Draagvlak vanuit het afnemende veld is essentieel. Dit vereist een duidelijke koppeling met de kwalificatiestructuur in het onderwijs (zie ook de wet BIO) en het daarmee samenhangende integrale personeelsbeleid. Het competentieprofiel speciale onderwijszorg vormt daarvoor een goede basis. WOSO heeft het initiatief genomen voor een werkconferentie met het veld en de wetenschap om gezamenlijk (mede gelet op de lange traditie van verbondenheid tussen veld en opleidingen), de uitwerking ter hand te nemen.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen