Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Biotechnologie (bètatechniek)

Betrokken werkveld en overige informatie
Naast werkveldcommissies van de individuele opleidingen betrekt DAS het werkveld via een landelijk overleg Werkveldadviescommissies Applied Science. Tevens voert het domein structureel overleg met relevante topsectoren brancheorganisaties en beroepsverenigingen. De profielbeschrijving van de Bachelor of Applied Science is opgesteld in samenwerking met de landelijke werkveldvertegenwoordigers en is gevalideerd door alle regionale werkveldcommissies van de individuele hogescholen. Een uitvoerige beschrijving van dit proces is te vinden in de profielbeschrijving.

De opleiding Biotechnologie bij NHL Hogeschool valt onder sector Techniek.

Overleg(gen) en contactpersonen
Domeinoverleg Applied Science
mvr. L. van der Beek


Opleidingsprofielen

Hogescholen