Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Applied science

Betrokken werkveld en overige informatie

  • Naast werkveldcommissies van de individuele opleidingen betrekt DAS het werkveld via een landelijk overleg Werkveldadviescommissies Applied Science.
  • Tevens voert het domein structureel overleg met relevante topsectoren brancheorganisaties en beroepsverenigingen.
  • De profielbeschrijving van de Bachelor of Applied Science is opgesteld in samenwerking met de landelijke werkveldvertegenwoordigers en is gevalideerd door alle regionale werkveldcommissies van de individuele hogescholen.
  • Een uitvoerige beschrijving van dit proces is te vinden in de profielbeschrijving.

 Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen