Profiel

Saskia van de Mortel

Kunst
Saskia is secretaris van het sectoraal adviescollege kunstonderwijs (sac kuo). Het sectorale adviescollege adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen gevraagd en ongevraagd over beleidsissues. Ze is ook secretaris voor het bestuurlijk overleg kunstonderwijs. Saskia houdt zich o.a. bezig met de verschillende thema’s die voortkomen uit de KUO Next Agenda 2016-2020 en de NWA-route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw.

Onderwijs
Samen met Dieuwertje Scheringa is Saskia beleidsadviseur voor het hoger pedagogisch onderwijs. Saskia richt zich op de pabo’s, waaronder de academische pabo’s. Ook werkt ze aan het dossier Samen opleiden en professionaliseren (voorheen Opleiden in de school).