Profiel

Sandra Storm

Sandra is verantwoordelijk voor een aantal dossier op het gebied van praktijkgericht onderzoek en is als beleidsadviseur verantwoordelijk voor de sector economie.

Netwerken
Secretaris sectoraal adviescollege heo
Het sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs (sac heo) adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen gevraagd en ongevraagd over beleidissues. Het sac heo bestaat uit directeuren uit het heo-domein.

Secretaris dagelijks bestuur sectorraad heo
De sectorraad heo is een netwerk van directeuren en voorzitters van landelijke opleidingsoverleggen uit de sector economie. De sectorraad kent een dagelijks bestuur dat nauw samenwerkt met het sac heo. Twee keer per jaar organiseert het bestuur een tweedaagse waar de sectorraad samenkomt en kennis uitwisselt en afstemt over landelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van afstudeerprogramma’s.

Dossiers
Herordening hoger economisch onderwijs
In 2014 heeft een onafhankelijke commissie onder leiding van prof. dr. Sent een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkelingen in het werkveld van de sector economie. In het vervolg op deze verkenning wordt onderzocht hoe de sector een transparant aanbod van opleidingen kan realiseren dat ruimte biedt om in te spelen op de snelle ontwikkelingen in het werkveld. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2016 leiden tot een herordend aanbod van opleidingen.

Profilering van praktijkgericht onderzoek: steden
Vanuit de vereniging wordt gewerkt aan het profileren van praktijkgericht onderzoek. In de landelijke politiek en het landelijk beleid is er momenteel veel aandacht voor de rol van steden in economische groei en als focuspunt van innovatie. De vereniging speelt hierop in door op relevante podia te laten zien hoe hogescholen met praktijkgericht onderzoek hier een bijdrage aan leveren.

Stakeholders
De Adviesraad voor Wetenschap Techniek en Innovatie brengt regelmatig adviezen uit aan OCW en EZ die relevant zijn voor het hbo of het hbo betreffen. Vanuit de vereniging houdt Sandra hierover contact met de raadsmedewerkers.

Gerelateerde websites