Profiel

Martje van Ankeren

Martje van Ankeren is coördinator van het team Onderzoek.

Netwerken 

Secretaris Hogescholen Onderzoeksnetwerk (HON)
In het Hogescholen Onderzoeksnetwerk zijn de beleidsadviseurs van de leden van de Vereniging Hogescholen verenigd. In dit netwerk wordt kennis gedeeld, input opgehaald en vindt afstemming plaats op uiteenlopende dossiers op het gebied van praktijkgericht onderzoeksbeleid. Martje ondersteunt het HON in de rol van secretaris.

Ondersteuning Kenniscoalitie 
De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (UNL), hogescholen (VH), universitair medische centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). De partners in de kenniscoalitie trekken gezamenlijk op bij ontwikkelingen in het onderzoek- en innovatiebeleid. Martje ondersteunt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen in dit netwerk. 

Open Science 
Het strategisch adviescollege Open Science adviseert de werkgroepen die zich bezig houden met alle facetten van Open Science. Martje is secretaris van dit adviescollege.

Dossiers

Deltapremie
De Vereniging Hogescholen Regieorgaan SIA organiseren gezamenlijk de Deltapremie. De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke 2 jaar uitgereikt aan 2 lectoren. De Deltapremie bedraagt € 500.000 euro. Zie www.deltapremie.nl 

Onderzoeksagenda 
Martje is secretaris van de werkgroep die de nieuwe onderzoeksagenda voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen heeft ontwikkeld die op 23 november 2021 is gepresenteerd.