Actualiteit

Hogescholen presenteren onderzoeksambities: uitbouwen en verduurzamen

Het praktijkgericht onderzoek in het hbo heeft een duidelijke plek gekregen in het onderzoekslandschap van Nederland, maar het potentieel wordt nog niet ten volste benut. Dat is een van de conclusies van de strategische onderzoeksagenda hbo ‘Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller’ die gisteren is aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW). Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het onderzoek zorgt ervoor dat nieuwe inzichten direct in ons onderwijs terechtkomen. Dat is essentieel, zo zorgt het hbo met praktijkgericht onderzoek ervoor dat het onderwijs goed blijft aansluiten op de snel veranderende (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast geeft praktijkgericht onderzoek een impuls aan de innovatie van het (regionale) bedrijfsleven. Voor de verdere verankering van het onderzoek in ons onderwijs is het belangrijk dat hiervoor een hogere en vooral ook structurele financiering komt.”

Hogescholen als kennisversneller
De afgelopen decennia ontwikkelde het praktijkgericht onderzoek aan de 36 hogescholen zich razendsnel. Ze namen in hun regio’s vaak het voortouw in publiek-private samenwerkingsverbanden gericht op kennisontwikkeling. Overal in Nederland zijn inmiddels prachtige voorbeelden te vinden van lectoren die laten zien dat zij, met hun vindingrijke benadering en brede netwerken, een cruciale schakel zijn in regionale kennis- en innovatie-ecosystemen. Hogescholen als kennisversneller. Limmen: “Deze strategische onderzoeksagenda schetst hoe hogescholen de impact van het praktijkgericht onderzoek een volgende impuls kunnen geven. Zodat het hbo maximaal kan blijven bijdragen aan de ontwikkeling van onze kennissamenleving.”

Structurele investeringen noodzakelijk
De agenda, die tot stand is gekomen onder leiding van portefeuillehouder Anka Mulder, is opgebouwd rond vier ambities. Deze zijn gebaseerd op de verkenning naar de toekomst van praktijkgericht onderzoek in 2019 uitgevoerd door de Vereniging Hogescholen, het ministerie van OCW en Regieorgaan. Limmen: “Onafhankelijk onderzoek van PwC heeft aangetoond dat een structurele investering van 240 miljoen euro nodig is om deze ambities te verwezenlijken. We kijken daarom reikhalzend uit naar de komst van een nieuw kabinet dat daar gehoor aan geeft.”

Concrete doelen
De ambities van de hogescholen zijn vertaald in een flink aantal doelen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het nieuwe Brancheprotol Kwaliteitszorg Onderzoek, de opbouw van robuuste onderzoeksgroepen die langjarig kunnen programmeren, verduurzamen en groeien, de uitbreiding van het functiehuis van de onderzoeker, Open Science en de lectorenplatforms.