Deltapremie 2023: voordracht lectoren

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Delta staat voor verandering, de verandering die lectoren en hun onderzoeksgroep teweegbrengen in het onderwijs, de samenleving en de wetenschap.

Doel
De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek.

Wie kan voordragen
Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. Per hogeschool kan 1 voordracht worden gedaan. Een van de partners vanuit de beroepspraktijk dient de voordracht met een aanbevelingsbrief te ondersteunen.

Beschikbaar bedrag
Regieorgaan SIA stelt maximaal € 1.000.000 beschikbaar voor de Deltapremie 2023. Hiermee kunnen maximaal 2 lectoren een Deltapremie krijgen. De winnende lector is het boegbeeld en ontvangt de prijs, het geldbedrag van maximaal € 500.000 gaat naar de voordragende hogeschool, en is geoormerkt voor de onderzoeksgroep van de lector. Daarmee is de premie niet persoonsgebonden. De NWO Subsidieregeling 2017 is van toepassing op de Deltapremie.

Meer informatie en voordragen lector
Bezoek de Deltapremie-website voor meer informatie over: