Profiel

Loes Rutten

Loes vertegenwoordigt 16 Nederlandse hogescholen in Brussel, vanuit het samenwerkingsverband Universities of Applied Sciences Netherlands, oftewel UASNL. Het UASNL EU Office is gevestigd op het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Hogescholen
De 16 hogescholen werken sinds enige jaren informeel samen om zich sterker te profileren op het gebied van praktijkgericht onderzoek. De samenwerking is wisselend van samenstelling geweest in de afgelopen jaren, zo werd de samenwerking voorheen UAS10 genoemd. De 16 betrokken hogescholen zijn divers in profiel en onderwerpen van onderzoek, maar hebben allen gemeen dat ze praktijkgericht onderzoek doen, én zich aan de Sustainable Development Goals van de VN hebben gecommitteerd. Op dit moment zijn de volgende hogescholen betrokken bij UASNL:

 • Amsterdam University of Applied Sciences
 • Amsterdam University of the Arts
 • ArtEZ University of the Arts
 • Breda University of Applied Sciences
 • Fontys University of Applied Sciences
 • HAN University of Applied Sciences
 • Hanze University of Applied Sciences
 • HKU University of the Arts Utrecht
 • HU University of Applied Sciences Utrecht
 • NHL Stenden University of Applied Sciences
 • Rotterdam University of Applied Sciences
 • Saxion University of Applied Sciences
 • The Hague University of Applied Sciences
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • Windesheim University of Applied Sciences
 • Zuyd University of Applied Sciences

Praktijkgericht onderzoek
Bij praktijkgericht onderzoek werken hogescholen samen met regionale bedrijven (met name mkb) en organisaties aan innovaties voor de beroepspraktijk. Deze samenwerking kan zijn met bijvoorbeeld gemeentes, ziekenhuizen of met technische bedrijven. Hierbij werken studenten, docenten/lectoren en de beroepsprofessionals samen. Naast vernieuwingen in de beroepspraktijk stimuleert het praktijkgericht onderzoek de ontwikkeling van een kritische en innovatieve houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit.

UAS4Europe
Om de doelen van het UASNL verband ook in Europa sterk te profileren is aansluiting gezocht met het UAS4Europe netwerk. Dit netwerk richt zich op Europees niveau op de profilering en belangenbehartiging van een grote groep hogescholen die onderzoek doen in Europa, bijvoorbeeld via het schrijven van position papers over de rol van strategische partnerschappen in Europa. Bekijk de animatie over UAS4EUROPE:

Thema's