Publicaties / Feiten en Cijfers

Doorstroom

Studentenaantallen met betrekking tot doorstroom vanuit het vo, mbo of ho, bevat informatie over de totale hoeveelheid gediplomeerden uit deze sectoren die direct of indirect doorstromen naar het hbo.

Op dit moment zijn er geen informatieproducten beschikbaar met betrekking tot doorstroom.


Gerelateerde artikelen