Thom van Os

Vierdejaars Technische Natuurkunde,  Fontys Hogescholen

Dat de mentale druk die studenten vaak ervaren niet zichtbaar is, wil niet zeggen dat alles goed gaat. Thom van Os komt als PR-functionaris van het landelijke online platform Frisse Gedachtes op voor de mentale belangen van studenten. Het bespreekbaar maken van het onderwerp is waardevol en maakt impact.

Binnen de opleiding Technische Natuurkunde kennen ze Thom al langer als een betrokken student met oog voor de wereld om hem heen. Hij ziet dan ook dat eenzaamheid en prestatiedruk onder studenten geen uitzondering is. Zeker door de langdurige sluiting van het hoger onderwijs tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat het probleem zich bij veel studenten voordoet. Binnen het landelijke bestuur van Frisse Gedachtes werkte Thom aan een laagdrempelig platform waarmee hij studenten probeert te bereiken. Dat leidde onder meer tot een chatfunctie voor een luisterend oor, buddy-projecten en activiteiten in studentensteden om je meer thuis te voelen. Thom maakt het studeren weer wat menselijker en dat is belangrijk. Ook als lid van de centrale medezeggenschapsraad vroeg hij met succes aandacht voor deze problematiek. De PR-functionaris pakt zijn podium waar het kan. En dat heeft ook al in de nodige media-aandacht geresulteerd.

Thom is een succesvolle ambassadeur om de problematiek van mentale druk onder studenten zichtbaar en bespreekbar te maken. Maar het typeert hem ook als mens. Dat hij daarmee een nominatie verdient als Hbo held 2022, is voor Fontys Hogescholen dan ook volstrekt logisch.