Bijeenkomst

Werkcongres 'Leven Lang Ontwikkelen in het hbo'

Op donderdag 30 mei 2024 organiseert de Vereniging Hogescholen het werkcongres LLO in het hbo op de HAN University of Applied Sciences (locatie Nijmegen). Verwacht een energieke dag waarbij we elkaar aan de hand van mooie voorbeelden inspireren en aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Met een keynote van Kim Putters (SER).

Meld je gelijk aan >>

In de afgelopen jaren hebben hogescholen aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-programma's. Deze inspanningen hebben geresulteerd in een reeks 'goede praktijken' die inspirerend zijn voor verdere LLO-ontwikkeling. Daar mogen we als sector trots op zijn. Tegelijkertijd krijgen we zicht op enkele knelpunten die effectieve LLO-ontwikkeling in de weg staan. Tijdens dit werkcongres zullen we stilstaan bij wat er goed gaat en op zoek gaan naar oplossingen voor de belemmeringen die we tegenkomen. Het doel is om concrete inzichten en handvatten te bieden, zodat we met hernieuwde energie en praktische kennis terugkeren naar onze hogescholen, klaar om samen LLO-ontwikkeling nog effectiever te maken.

Programma 
10:00 uur – Inloop 
10:30 uur – Plenair programma met een keynote van Kim Putters (SER); een interactief panelgesprek met de zaal; verkenning van de belangrijkste dilemma’s bij de ontwikkeling van LLO in het hbo; reflectie op LLO vanuit werkgeversperspectief door Wim van Ginkel (Koninklijke Ginkel Groep).
12:15 uur – Lunch, met gelegenheid voor netwerken.  
13:30 uur – Middagprogramma met workshops waarin we oplossingsrichtingen zoeken voor de dilemma’s waar we als hogescholen voor staan. 
15:45 uur – Inspirerende en energieke slotact met daarin een terugkoppeling van alle workshops. 
16:00 uur – Napraten en vooruitzien onder het genot van een hapje en een drankje. 

Het programma is er nadrukkelijk op gericht om samen aan de slag te gaan. We vertrekken vanuit de thema’s Externe oriëntatie, Onderwijs & Kwaliteit en Processen & Organisatie. Rondom deze thema’s hebben lectoren teksten geschreven om de huidige stand van zaken te duiden en dilemma’s in kaart te brengen. Dat levert de bouwstenen op voor de workshops in het middagprogramma.

Achteraf bundelen we de uitkomsten van de workshops tot een mooie publicatie. Zo zorgen we ervoor dat deze conferentie richting geeft aan de nadere uitwerking van de LLO-agenda van het hbo. Daarmee gaan we bestuurlijk via de Vereniging Hogescholen en meer praktisch via ons LLO-platform aan de slag.

Naast intensieve werksessies, is er voldoende ruimte om met collega’s uit het hele land kennis te maken of bij te praten. Zo maken we er een energieke, inspirerende en effectieve dag van! 

We streven voor dit werkcongres naar een gebalanceerde vertegenwoordiging van alle hogescholen. Omdat het totaal aantal deelnemers aan een maximum is gebonden, kan het zijn dat we keuzes moeten maken en niet alle aanmeldingen van collega’s die bij dezelfde hogeschool werken kunnen honoreren. We zullen dan contact opnemen en in goed overleg tot een oplossing komen. Deelname is definitief na bevestiging van inschrijving. 

Meld je aan >>

Wil je meedenken over het programma of heb je waardevolle successen en/of knelpunten bij LLO-ontwikkeling? Laat het ons weten door een mail te sturen naar Jonne Paes via paes@vh.nl!