Bijeenkomst

Toets2daagse - Toetsen en leren in balans

Toetsen en leren in balans – dat is het thema van de vierde editie van de Toets2daagse. Op 6 en 7 december vertellen experts over hun visie op toetsing, met speciale aandacht voor de inrichting en rol van (digitale) toetsing in het leerproces. Deze vierde editie wordt georganiseerd door de Special Interest Group Digitaal Toetsen van SURF, Tilburg University en de werkgroep Toetsen op afstand van het Versnellingsplan.

Holistische en programmatische aanpak
Toetsen zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs en over het belang ervan is weinig discussie. Toch zijn er critici die wijzen op de nadelen van een hordeloop – leven van toets naar toets – en teaching to the test.

Deze gevaren liggen vooral bij summatief toetsen op de loer. Vandaar dat er stemmen opgaan die ervoor pleiten om toetsen een integraal onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs. Tijdens de Toets2daagse gaan experts en deelnemers met elkaar in gesprek over deze holistische en programmatische aanpak van toetsing. Daarnaast is er een ruim aanbod van sessies over een breed scala aan onderwerpen, zoals cesuurbepaling, item-respons theorie, itembanken, flexibilisering van toetsing, iRAT/tRAT, assessment analytics en de inzet van mixed reality.

Experts
Onder de meer dan 45 aanwezige experts bevinden zich onder andere Kelly Beekman, lector Technology Enhanced Assessment bij Fontys University of Applied Sciences, Cor Sluijter, toetsdeskundige, en Marcel A.L.M. Van Assen, universitair hoofddocent Methoden en Technieken van Onderzoek en vice-decaan onderwijs aan Tilburg University.

Ook aandacht voor
Behalve voor het thema Programmatisch toetsen, met onderwerpen als het digitaal portfolio, is er ook aandacht voor andere thema’s, zoals:

  • Toetsen in het hoger onderwijs
  • Technologieondersteund toetsen – samenwerken en organiseren
  • Technologieondersteund toetsen – automatiseren en benutten

Voor wie
De conferentie is voor docenten, opleidingsdirecteuren, toetsdeskundigen en onderwijskundigen, en adviseurs op het gebied van onderwijs (en ICT).

De bijeenkomst is vol, de aanmelding is gesloten.

Meer informatie
Zie versnellingsplan.nl