Bijeenkomst

Flexibilisering: zijn kennis en innovatie-hubs het onderwijsmodel van de toekomst?

HTNO-middag 2023 - Aansluiting hbo-techniekonderwijs op de arbeidsmarkt

Met het oog op toenemende behoefte aan flexibilisering voor initiële studenten en werkenden die willen om en bijscholen, zoeken hogescholen naar vormen van onderwijs die hier een antwoord op geven. Modulair onderwijs, skills gericht toetsen, micro-credentials zijn voorbeelden van manieren waarmee hogescholen proberen tegemoet te komen aan de vraag naar aanvullend minder lineair onderwijsaanbod.

Flexibiliseren
Mede ingegeven dankzij de stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid en de push op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is er veel aandacht voor flexibiliseren. Daarnaast geven de branches ook duidelijk aan dat er een gat is tussen wat er nodig is aan skills om de transities te realiseren en de skills die mensen nu in huis hebben. In hun Aanvalsplan Techniek maken zij kenbaar dat zij het voornemen hebben om samen met hogescholen nieuwe hybride kenniscentra in te richten. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen die we zien vanuit de LLO katalysator waar een groeifondsaanvraag voor is toegekend en die zich in eerste instantie richt op de energietransitie.

De vraag doet zich nu voor of initiatieven zoals (hybride) kennis en innovatie-hubs of Teaching and Learning communities misschien het onderwijsmodel van de toekomst kunnen vormen. Door gespecialiseerde kenniscentra op te zetten in regio’s waar vraag is naar specifieke kennis, kunnen hogescholen goed aansluiten op de behoefte van het werkveld.

Programma en sprekers
Graag gaan we met u in gesprek over de verschillende vragen rondom dit onderwerp. We kijken uit naar een inspirerende inleiding op flexibilisering van dr. Tjark Huizinga hoofddocent en onderzoeker bij het lectoraat Innovatief en Effectief onderwijs bij Saxion. Met aansluitend de visie van Dick Sweitser Programmamanager LLO Katalysator op de toepassingsmogelijkheden. Hij zal ingaan op ontwikkelingen en transities en het vermogen van hogescholen daarop in te spelen. Na de inleidingen hopen we met u nader van gedachten te wisselen in deelgroepen.

  • Zijn kennis-hubs het onderwijsmodel voor de toekomst en voor welke doelgroepen in het bijzonder?
  • Hoe kunnen hogescholen regie nemen t.a.v. flexibilisering in het onderwijs en aansluiten bij initiatieven uit de markt zoals Aanvalsplan Techniek?

Doelgroepen
Voor deze bijeenkomst zijn welkom: techniekwerkgevers en -branches, en lectoren, onderzoekers, docenten, opleidingsmanagers, coördinatoren, en studenten van techniekopleidingen bij hogescholen.  

Aanmelden
Uit de evaluatie van de laatste htno-middag kwam naar voren dat men het persoonlijke contact waardevol acht in de kantlijn van de inhoudelijke agenda. Daarom organiseert het sac deze bijeenkomst fysiek in Amersfoort. Graag schatten we in hoeveel mensen zullen deelnemen zodat we een passende vorm voor het gesprek kunnen organiseren, de catering op maat kunnen bestellen en zodoende zo min mogelijk verspillen. 

Meldt u zich aan als u van plan bent te komen via deze link, graag uiterlijk 15 december?


Pilot HTNO
Drie jaar lang een permanente dialoog. Dat is de kortste omschrijving van de pilot waarmee het sac htno in 2022 is gestart. Lees verder en download het jaarversalg pilot HTNO 2022