Actualiteit

Succesvoller van mbo naar hbo

Vandaag hebben 250 mbo- en hbo-studenten hun doorstroomplannen aan minister Bussemaker (OCW) gepresenteerd om het studiesucces van mbo-ers op het hbo te vergroten. Hun voorstellen betreffen onder meer bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers.

In december 2016 nodigde de minister in het kader van het Actieplan Gelijke Kansen studenten uit om vier maanden lang in de huid van schooldirecteuren te kruipen om plannen te maken om het studiesucces van mbo’ers op het hbo te vergroten. Voor de uitvoering van de gepresenteerde voorstellen - 29 in totaal - stelt minister Bussemaker in totaal €11 miljoen beschikbaar (zie subsidie Versoepelen doorstroom mbo-hbo).

Projecten 
In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. Zo is er in het noorden van het land een Regionaal convenant doorstroom mbo – hbo gesloten. Dit convenant is slechts een voorbeeld van de vele initiatieven van hogescholen om de toenemende uitval van mbo-studenten in met name het eerste jaar op het hbo een halt toe te roepen. Zie bijvoorbeeld:

Subsidie 
Voor verbetering van de regionale samenwerking van het hoger onderwijs met scholen en mbo's in de regio stelt het ministerie van OCW voor de jaren 2018-2021 €32 miljoen beschikbaar.

(Foto: ministerie van OCW)


Berichtgeving Vereniging Hogescholen over StudentenLab