Actualiteit

Subsidieregeling mbo-hbo doorstroom bekend

De minister en staatssecretaris van OCW hebben in het Actieplan gelijke kansen  een subsidie aangekondigd die bijdraagt aan een verbetering van de doorstroom tussen het mbo en hbo. De voorwaarden voor deze subsidie staan beschreven in een regeling die op 12 maart jl. is gepubliceerd in de Staatscourant. Mbo- én hbo-scholen kunnen deze subsidie aanvragen.

Doel
De subsidie ondersteunt activiteiten die bijdragen aan de succesvolle afronding van het eerste studiejaar van een hbo-opleiding door mbo-gediplomeerden. De activiteiten mogen zowel in het laatste jaar van het mbo als in het eerste jaar van het hbo plaatsvinden.

Voorwaarden
De subsidieaanvragen moeten mede gebaseerd zijn op plannen van studenten. OCW heeft daarom zogenoemde ‘studentlabs’ ingericht waarin studenten de komende maanden onder begeleiding plannen ontwikkelen. Deze plannen worden gepubliceerd in een brochure. Instellingen die een subsidieaanvraag doen, moeten tenminste één van de plannen uitvoeren. Daarnaast mogen ze ook subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten die bijdragen aan de doelstelling. Op maandag 15 mei 2017 zal OCW een bijeenkomst organiseren waar de StudentenLab deelnemers hun plannen presenteren. Op deze dag zal ook een website online komen waar instellingen meer informatie kunnen vinden. 

Aanvraagrondes
De eerste aanvraagronde loopt van 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017. In deze periode is er in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. De tweede ronde is geopend van 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018. In deze periode is er in totaal 7 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste 25.000 euro en ten hoogste 200.000 euro. De aanvragen worden op volgorde van indiening toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.

Gerelateerd

Inspectie: ”Studententevredenheid blijft toenemen, studiesucces nog steeds een punt van zorg”

Actualiteit

De studenttevredenheid in het hbo blijft toenemen, niet-westerse mbo-gediplomeerden gaan vaker naar het hbo, studiesucces blijft een punt van zorg, de instroom is weer in beweging maar die van de pabo’s blijft een punt van aandacht en de kans op een baan is niet voor iedereen gelijk. Deze constateringen over het hoger onderwijs uit het nieuwe jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het onderwijs’, dat vandaag is gepubliceerd, worden herkend door de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Aanmelding voor StudentenLab doorstroomsubsidie mbo-hbo geopend

Actualiteit

In het Actieplan gelijke kansen is een subsidie aangekondigd die bijdraagt aan een verbetering van de doorstroom tussen het mbo en hbo. De subsidieaanvragen moeten mede gebaseerd zijn op plannen van studenten. OCW heeft daarvoor ‘StudentenLabs’ ingericht. Op maandag 15 mei 2017 zal OCW een bijeenkomst organiseren waar de StudentenLab deelnemers hun plannen presenteren. Je meldt je hier aan.

Lees meer

Doorstroomprogramma mbo-pabo gelanceerd bij Hogeschool Rotterdam

Actualiteit

Vandaag is door minister Jet Bussemaker van OCW het mbo-pabo doorstroomprogramma gelanceerd op een bijeenkomst bij de Hogeschool Rotterdam. Studenten en studiekiezers kunnen tijdens deze bijeenkomst voor het eerst kennismaken met de nieuwe doorstroomprogramma’s. Vanaf september 2017 kunnen mbo-studenten starten met dit aanvullende onderwijsprogramma. Zo kunnen zij hun kansen voor het succesvol doorlopen van de pabo vergroten.

Lees meer

Meer differentiatie en flexibiliteit

Standpunt

Inzet verkiezingen 2017 - Onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele wensen van studenten, meer masters en honours trajecten en inspelen op veranderingen in de samenleving, vraagt van hogescholen dat ze flexibel zijn. Daarvoor willen hogescholen minder belemmeringen in wet- en regelgeving om te experimenteren, bv voor een pré-bachelor om de aansluiting te verbeteren van studenten van bepaalde mbo-opleidingen naar hbo-opleidingen die inhoudelijk niet aansluiten. Maar ook belemmeringen wegnemen in het huidige h.o.-stelsel om samenwerking tussen wo en hbo te stimuleren.

Lees meer