Actualiteit

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn.” 
 
Het rapport toont aan dat het afgelopen jaar de digitalisering van het hoger onderwijs is versneld. De ICT-infrastructuur is verbeterd en de deskundigheid van docenten met betrekking tot het verzorgen van online en hybride colleges is vergroot. Hogescholen willen deze voordelen van afstandsonderwijs behouden, maar volgens Limmen blijft fysiek onderwijs de basis. “Hogescholen hebben tijdens de coronacrisis veel geleerd over welke vormen van digitaal onderwijs waardevol zijn. Die ervaringen nemen we mee naar de toekomst.”
 
Werkdruk en studentenwelzijn 
De onderwijsinspectie concludeert ook dat studenten hard zijn getroffen doordat eind 2021 weer moest worden overgeschakeld naar afstandsonderwijs. Dit leidde wederom tot eenzaamheid en motivatieproblemen. Voor docenten betekende de coronapandemie ook op dat moment weer, een verhoogde werkdruk. Limmen “We hebben veel moeten vragen van onze docenten, die bij herhaling plotsklaps weer digitale lessen moesten geven. Ik heb groot respect voor al die mensen die daar keer op keer hun schouders onder hebben gezet”, aldus Limmen.  
 
Inmiddels zijn de omstandigheden rondom de coronapandemie vooralsnog gestabiliseerd. En dat is goed nieuws, want daardoor kunnen alle studenten weer fysieke lessen volgen. Limmen: “Dat hebben studenten enorm gemist. Het is voor het welzijn van studenten heel belangrijk dat ze elkaar blijven ontmoeten op de hogeschool.”

Gerelateerd

‘Elke vorm van onderwijs gelijk waarderen’

Article

“We hebben alle talent nodig dat we kunnen opleiden voor de Nederlandse samenleving, of nu gaat om mbo’ers, hbo’ers of academici. In ieder geval moeten we elke vorm van onderwijs gelijk gaan waarderen”. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf gisteren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Lees meer

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Article

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees meer

Hogescholen schorten ook dit jaar bsa op voor eerstejaars studenten

Article

Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer