Actualiteit

Korte trajecten voor sneller overstappen

Samenwerken aan wendbare arbeidsmarkt

De Saxion Parttime School en ROC Aventus zetten met steun van de provincie Gelderland drie pilots op waarmee 75 mensen van regionale bedrijven worden opgeleid en begeleid van werk naar werk. Het doel van het programma is om gezamenlijk omscholingstrajecten samen te stellen van maximaal één jaar. De drie pilots moeten leiden tot een nieuwe manier van samenwerken, flexibel onderwijs en korte trajecten voor sneller overstappen naar banen in kansrijke sectoren zoals techniek, zorg en ICT. De coronacrisis toont aan hoe belangrijk het is om werknemers te laten bewegen van verdwijnende naar nieuwe banen.  

Ambitie
De ambitie is dat beide onderwijsinstellingen vanaf 2023/2024 jaarlijks 1.000 werknemers begeleiden bij een carrièreswitch in de regio. De regio waarbinnen de drie pilots plaatsvinden is de 'Cleantech Regio', een kennis- en netwerkorganisatie die werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio. Die zet zich onder andere in voor een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt, en een circulaire en energieneutrale economie.

Agenda Cleantech Regio
Cleantech Regio een samenwerking tussen de acht gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen), onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio. Ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt.